Giải bài 1 (2.25) trang 34 vở thực hành Toán 6

Bài 1(2.25). Từ các chữ số 5; 0;1;3, viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn: a) Các số đó chia hết cho 5; b) Các số đó chia hết cho 3.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1(2.25). Từ các chữ số 5; 0;1;3, viết các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn:

a) Các số đó chia hết cho 5;

b) Các số đó chia hết cho 3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dấu hiệu chia hết cho 3: các số có tổng các chữ số chia hết cho 3.

- Dấu hiệu chia hết cho 5: các số có chữ số tận cùng là 0; 5.

Lời giải chi tiết

a) Vì các số cần tìm chia hết cho 5 nên các số đó có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Vậy các số cần tìm là 510; 150; 310; 130; 350; 530; 315; 135; 305; 105.

b) Vì các số cần tìm chia hết cho 3 nên tổng các chữ số của nó phải chia hết cho 3.

Vậy các số cần tìm là 510; 105; 150; 315; 135; 153; 351.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close