Viết đoạn văn kể về một câu chuyện mà em thích trang 102 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Câu mở đoạn có tác dụng gì. Các câu tiếp theo làm rõ lí do người viết thích câu chuyện như thế nào. Chọn một câu chuyện em thích trong sách giáo khoa "Tiếng Việt 4". Giải thích với bạn vì sao em thích câu chuyện đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

     "Ông Yết Kiêu" là một câu chuyện mà em thích vì cách kể chuyện rất hấp dẫn. Yết Kiêu có tài bơi lặn rất phi thường, "nhiều khi ông sống dưới nước sáu, bảy ngày mới lên". Đó là một chi tiết mà người kể tưởng tượng để thể hiện sự khâm phục, yêu quý ông. Những chi tiết phi thường ấy cũng phản ánh một sự thật là Yết Kiêu đã đánh chìm rất nhiều tàu giặc trong những trận thủy chiến. Có lần giặc bắt được ông, tra khảo ông, nhưng ông không chịu khuất phục. Ông còn làm cho giặc khiếp sợ và dùng mưu thoát khỏi tay chúng. Câu chuyện "Ông Yết Kiêu" ca ngợi tài năng và dũng khí của một người Việt Nam yêu nước đã để lại cho em những ấn tượng sâu sắc.

a, Câu mở đoạn có tác dụng gì?

b, Các câu tiếp theo làm rõ lí do người viết thích câu chuyện như thế nào?

Phương pháp giải:

HS đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

a, Câu mở đoạn có tác dụng nêu nội dung đoạn văn.

b, Các câu tiếp theo làm rõ lí do người viết thích câu chuyện bằng cách triển khai các ý liên quan đến câu mở đoạn.

Câu 1:

Chọn một câu chuyện em thích trong sách giáo khoa "Tiếng Việt 4" 

Phương pháp giải:

HS nêu câu chuyện yêu thích  

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Câu chuyện “Ông Yết Kiêu” 

Giải thích với bạn vì sao em thích câu chuyện đó. 

Lời giải chi tiết:

Em tự liên hệ bản thân và nói lên suy nghĩ của mình. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close