Trạng ngữ trang 54 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều

Bộ phận in đậm trong mỗi câu sau bổ sung cho câu những thông tin gì? Tìm ý đúng. Mỗi bộ phận trên trả lời cho câu hỏi nào. Tìm trạng ngữ trong các câu sau. Đặt một câu nói về hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc hoạt động kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ở trường em, trong câu có trạng ngữ.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nhân xét

Câu 1:

Bộ phận in đậm trong mỗi câu sau bổ sung cho câu những thông tin gì? Tìm ý đúng 

a, Ở Ea Lâm, nhà nào cũng có cuộc sống đầy đủ, dễ chịu. 

1, Thời gian diễn ra sự việc

b, Bây giờ, nhà nào cũng có cuộc sống đầy đủ, dễ chịu.

2, Địa điểm diễn ra sự việc

c, Vì chịu khó lao động, nhà nào cũng có cuộc sống đầy đủ, dễ chịu.

3, Mục đích của hoạt động

d, Bằng hai bàn tay lao động, người dân Ea Lâm đã thay đổi cuộc sống của mình.

4, Nguyên nhân của sự việc

e, Để có cuộc sống đầy đủ, dễ chịu, nhà nào cũng chịu khó lao động.

5, Phương tiện thực hiện hoạt động


Phương pháp giải:

HS đọc bảng sau và ghép ý đúng 

Lời giải chi tiết:

1- b                                 2- a                                         3- e

4- c                                  5- d

Câu 2

Mỗi bộ phận trên trả lời cho câu hỏi nào?

- Ở đâu?

- Bao giờ?

- Vì sao?

- Để làm gì?

- Bằng gì?

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập. 

Luyện tập

Câu 1:

Tìm trạng ngữ trong các câu sau: 

a, Tháng 12 năm 1075, Lý Thường Kiệt đem quân phá tan ba thành trì của địch. Vì bị mất lương thảo và vũ khí tích trữ ở đó, hơn một năm sau, nhà Tống mới cử Quách Quỳ chỉ huy đại quân tràn vào Đại Việt.

b, Trên dòng sông mênh mông, những chiếc xuồng với lá cờ mỗi lúc mỗi gần nhau, đổ về bến chợ.

Phương pháp giải:

HS đọc các câu văn và tìm trạng ngữ 

Lời giải chi tiết:

a, Tháng 12 năm 1075; Vì bị mất lương thảo và vũ khí tích trữ ở đó, hơn một năm sau,

b, Trên dòng sông mênh mông,

Câu 2

Đặt một câu nói về hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc hoạt động kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ở trường em, trong câu có trạng ngữ.  

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Nhân ngày kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, trường em tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa. 

Trạng ngữ là: Nhân ngày kỉ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close