Lập kế hoạch nhỏ trang 83 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều

Thảo luận theo tổ về kế hoạch nhỏ của mỗi chi đội em. Dựa vào kết quả thảo luận, mỗi tổ viết và trang trí kế hoạch nhỏ của tổ mình. Bình chọn sản phẩm có nội dung đầy đủ, thiết thực, dễ thực hiện, trình bày đẹp.

Quảng cáo

Đề bài

1. Thảo luận theo tổ về kế hoạch nhỏ của mỗi chi đội em.

2. Dựa vào kết quả thảo luận, mỗi tổ viết và trang trí kế hoạch nhỏ của tổ mình.

3. Bình chọn sản phẩm có nội dung đầy đủ, thiết thực, dễ thực hiện, trình bày đẹp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em chủ động hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết

Gợi ý thảo luận:

a, Tên của kế hoạch nhỏ: "Ngôi nhà thu gom phế liệu", "Vườn rau của em", "Đàn gà khăn quàng đỏ",....

b, Ý nghĩa của kế hoạch  nhỏ: bồi dưỡng ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường,...

c, Thời gian thực hiện: Thời điểm bắt đầu và kết thúc

d, Các hoạt động cụ thể: trồng rau, nuôi gà bán sản phẩm, sử dụng nguồn thu,....

 • Đoàn tàu mang tên Đội trang 83 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều

  Đoàn tàu mang tên đội. Ngày 15-5-1977 đánh dấu sự kiện gì? Tìm các ý đúng. Đoàn tàu Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là thành quả lao động của những ai. Tìm và nêu nghĩa của mỗi tiếng trong các từ sau. Tìm từ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các câu sau. Viết một đoạn văn nêu những điều em thích trong câu chuyện thiếu nhi cả nước làm kế hoạch nhỏ để đóng đoàn tàu mang tên Đội. Viết một đoạn văn về các đội viên Đội du kích thiếu niên trong câu chuyện Chiến công của những du kích nhỏ.

 • Mở rộng vốn từ: Ý chí trang 82 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều

  Xếp các từ ngữ chứa tiếng chí dưới đây vào nhóm thích hợp. Tìm những động từ, tính từ có thể kết hợp với danh từ ý chí. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về một nhân vật tuổi nhỏ chí lớn trong các câu chuyện em đã được nghe, được đọc.

 • Mùa xuân em đi trồng cây trang 81 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều

  Mùa xuân em đi trồng cây. Các bạn nhỏ hình dung quang cảnh sẽ thay đổi như thế nào khi tham gia trồng cây cùng mọi người. Tìm trong khổ thơ 2 những hình ảnh thể hiện cảnh nhộn nhịp của buổi trồng cây. Những từ ngữ nào ở khổ thơ 3 thể hiện niềm vui của các bạn nhỏ. Tác giả muốn nói điều gì qua khổ thơ cuối

 • Trao đổi: Em đọc sách báo trang 80 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều

  Giới thiệu một câu chuyện (hoặc bài thơ, bài văn, bài báo) em đã đọc ở nhà về các phong trào yêu nước hoặc những tấm gương trong chiến đấu, học tập, rèn luyện,... của thiếu nhi Việt Nam. Trao đổi về câu chuyện (bài thơ, bài văn, bài báo) mà bạn em giới thiệu.

 • Viết hướng dẫn thực hiện một công việc trang 79 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều

  Đọc bản hướng dẫn có hình minh họa dưới đây. Dựa vào bản hướng dẫn ở bài tập 1, em hãy giúp bạn hoàn thành bản hướng dẫn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close