Nhà phát minh sáu tuổi trang 119 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều

Đọc và làm bài tập “Nhà phát minh sáu tuổi”. Khi nhận thấy hiện tượng lạ, cô bé Ma-ri-a đã làm gì? Tìm ý đúng. Khi Ma-ri-a nói với cah về phát hiện của mình, thái độ của người cha thế nào. Lời tiên đoán của người cha đã thành sự thật như thế nào. Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ các từ trong bài đọc chỉ công việc nghiên cứu và kết quả nghiên cứu của nhà khoa học. Dựa theo nội dung bài đọc, hãy viết bản hướng dẫn thực hiện thí nghiệm của cô bé Ma-ri-a theo 4 bước.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc và làm bài tập “Nhà phát minh sáu tuổi”

1. Khi nhận thấy hiện tượng lạ, cô bé Ma-ri-a đã làm gì? Tìm ý đúng:

A. Chỉ ngồi lặng lẽ quan sát

B. Chỉ tự đặt cho mình câu hỏi

C. Chỉ ngồi nghĩ cách giải thích

D. Vào bếp, tự mình làm thí nghiệm

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

D. Vào bếp, tự mình làm thí nghiệm 

Câu 2

Khi Ma-ri-a nói với cah về phát hiện của mình, thái độ của người cha thế nào? Tìm các ý đúng:

A. Cha cô hết sức vui mừng.

B. Ông nâng bổng cô con gái nhỏ lên vai, đi thẳng ra phía phòng khách.

C. Ông hỉ hả nói: "Đây sẽ là giáo sư đời thứ bảy của gia tộc tôi!"

D.  Ông tin là Ma-ri-a sẽ được Giải thưởng Nô-ben.

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

C. Ông hỉ hả nói: "Đây sẽ là giáo sư đời thứ bảy của gia tộc tôi!"

Câu 3

Lời tiên đoán của người cha đã thành sự thật như thế nào? Tìm ý đúng:

A. Ma-ri-a biết quan sát và tự đặt cho mình câu hỏi.

B. Ma-ri-a biết làm thí nghiệm để trả lời câu hỏi.

C. Ma-ri-a trở thành giáo sư của nhiều trường đại học.

D. Ma-ri-a được Giải thưởng Nô-ben.

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

C. Ma-ri-a trở thành giáo sư của nhiều trường đại học.

D. Ma-ri-a được Giải thưởng Nô-ben.

Câu 4

Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ các từ trong bài đọc chỉ công việc nghiên cứu và kết quả nghiên cứu của nhà khoa học? Tìm ý đúng:

A. quan sát, thí nghiệm, phát minh, phát hiện

B. giáo sư, gia tộc, đại học, thí nghiệm

C. gia tộc, phát minh, phát hiện, đại học

D. đại học, quan sát, thí nghiệm, giáo sư

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

A. quan sát, thí nghiệm, phát minh, phát hiện 

Câu 5

Dựa theo nội dung bài đọc, hãy viết bản hướng dẫn thực hiện thí nghiệm của cô bé Ma-ri-a theo 4 bước.

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

- Bước 1: Quan sát hiện tượng

- Bước 2: Đặt câu hỏi

- Bước 3: Thực hành thí nghiệm

- Bước 4: Rút ra kết luận (ghi lại kết quả)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close