Nghìn thang thuốc bổ trang 129 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

Đọc và làm bài tập “Nghìn thang thuốc bổ”. Bài đọc kể chuyện Bác Hồ đến thăm Bệnh viện Bạch Mai vào thời gian nào? Tìm ý đúng. Em hiểu vì sao Bóc Hồ đến thăm nhà bếp, phòng thí nghiệm, phòng bệnh nhân trước khi tới phòng học. Theo em, vì sao bệnh nhân nói: "Quà Cụ gửi cho tôi bằng nghìn thang thuốc bổ." Tìm chủ ngữ trong câu sau. Em thích nhất chi tiết nào trong bài đọc

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đọc và làm bài tập “Nghìn thang thuốc bổ”

Câu 1:

1. Bài đọc kể chuyện Bác Hồ đến thăm Bệnh viện Bạch Mai vào thời gian nào? Tìm ý đúng:

A. Năm 1954.

B. Năm 1960.

C. Năm 1969.

D. Năm 1975.

Phương pháp giải:

HS đọc văn bản và trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết:

A. Năm 1954. 

Câu 2

Em hiểu vì sao Bóc Hồ đến thăm nhà bếp, phòng thí nghiệm, phòng bệnh nhân trước khi tới phòng học? tìm các ý đúng:

A. Bác muốn biết bệnh nhân được ăn uống thế nào trước khi nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo.

B.  Bác muốn biết bệnh nhân được chữa bệnh thế nào trước khi nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo.

C.  Bác muốn biết bệnh nhân được ăn uống thế nào trước khi nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo.

D.  Bác muốn tặng hoa cho người giữ xe nhiều tuổi nhất trước khi nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo.

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án:

A. Bác muốn biết bệnh nhân được ăn uống thế nào trước khi nghe lãnh dạo bệnh viện báo cáo.

B. Bác muốn biết bệnh nhân được chữa bệnh thế nào trước khi nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo.

C. Bác muốn biết phòng thí nghiệm hoạt động thế nào trước khi nghe lãnh đạo bệnh viện báo cáo.

Câu 3

Theo em, vì sao bệnh nhân nói: "Quà Cụ gửi cho tôi bằng nghìn thang thuốc bổ." Tìm các ý đúng.

A. Vì món quà ấy thể hiện sự quan tâm của Bác Hồ với bệnh nhân.

B. Vì món quà ấy có tác dụng động viên tinh thần bệnh nhân rất nhiều.

C. Vì món quà ấy giúp bệnh nhân bồi bổ sức khỏe.

D. Vì món quà ấy rất đắt tiền.

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án:

A. Vì món quà ấy thể hiện sự quan tâm của Bác Hồ với bệnh nhân.

B. Vì món quà ấy có tác dụng động viên tinh thần bệnh nhân rất nhiều.

Câu 4

Tìm chủ ngữ trong câu sau:

Bác ân cần thăm hỏi, chúc mọi người yên tâm chữa bệnh cho mau khỏi.

Phương pháp giải:

Em chủ động hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Chủ ngữ trong câu: Bác 

Câu 5

Em thích nhất chi tiết nào trong bài đọc? Vì sao?

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và nói lên suy nghĩ của mình. 

Lời giải chi tiết:

Em thích nhất chi tiết Bác tặng lại cụ Dưỡng, người giữ xe nhiều tuổi nhất thể hiện sự quan tâm cũng như giản dị của Bác. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close