Em bé Bảo Ninh trang 75 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều

Em bé Bảo Ninh. Bài thơ ca ngợi ai, về việc gì. Tìm những chi tiết cho thấy bạn nhỏ trong bài thơ rất dũng cảm. Những chi tiết nào cho thấy bạn nhỏ rất hồn nhiên. Tác giả đã so sánh bạn nhỏ với những sự vật nào. Các hình ảnh so sánh đó giúp em cảm nhận được điều gì

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài đọc:

Em bé Bảo Ninh

Dưới trời lửa khói

Em như cánh tên

Bay trên cồn cát

Rẽ gió xông lên.

Cởi khăn quàng đỏ 

Bọc đạn chuyền đi

Trận địa bom nổ

Gót son sá gì.


Tiếp đạn! Tiếp đạn!

Chuyền tay chiến hào

Cho chú dân quân

Bắn nhào phản lực.


Máy bay bốc cháy

Đâm xuống biển khơi

Em reo, em nhảy

Em truyền tin vui.


Như cánh hoa nhỏ

Nở trên chiến hào

Như chim đầu ngõ 

Hót mừng xôn xao.


Em bé Bảo Ninh

Bên bờ Nhật Lệ 

Quay đẹp cuốn phim 

Làng ta đánh Mỹ. 

Đọc hiểu:

Câu 1:

Bài thơ ca ngợi ai, về việc gì? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Bài thơ ca ngợi em bé Bảo Ninh về việc chuyển đạn cho các chiến sĩ. 

Tìm những chi tiết cho thấy bạn nhỏ trong bài thơ rất dũng cảm. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Những chi tiết cho thấy bạn nhỏ trong bài thơ rất dũng cảm là: dưới trời lửa khói, em như cánh tên bay trên cồn cát, trận địa bom nổ, gót son sá gì... 

Những chi tiết nào cho thấy bạn nhỏ rất hồn nhiên? 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Những chi tiết cho thấy bạn nhỏ rất hồn nhiên là: máy bay bốc cháy, đâm xuống biển khơi, em reo em nhảy, em truyền tin vui. 

Tác giả đã so sánh bạn nhỏ với những sự vật nào? Các hình ảnh so sánh đó giúp em cảm nhận được điều gì? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Tác giả đã so sánh bạn nhỏ với cánh hoa nhỏ và chim đầu ngõ. Các hình ảnh so sánh đó giúp em cảm nhận được bạn nhỏ là một người rất hồn nhiên và lạc quan. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close