Những hạt thóc giống trang 41 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

Những hạt thóc giống. Nhà vua tìm người nối ngôi bằng cách nào. Vì sao đến vụ thu hoạch, cậu bé Chôm không nộp được thóc cho nhà vua. Vì sao mọi người đều sững sờ khi nghe Chôm nói. Nhà vua xử sự thế nào khi nghe Chôm nói. Em có tán thành ý kiến " Trung thực là đức tính quý nhất của con người" không? Vì sao.

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, xem online sgk lớp 5 mới đầy đủ các môn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Bài đọc:

Những hạt thóc giống 

     Ngày xưa, có một ông vua cao tuổi muốn tìm người nối ngôi. Vua ra lệnh phát cho mỗi người dân một thúng thóc về gieo trồng và giao hạn: Ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. 

     Có một chú bé mồ côi tên là Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm. 

     Đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp cho nhà vua. Chôm lo lắng đến trước vua, quỳ tâu: 

- Tâu Bệ hạ! Con không làm sao cho thóc này nảy mầm được.

     Mọi người đều sững sờ khi nghe Chôm nói. Nhưng nhà vua đã đỡ chú bé đứng dậy. Ngài hỏi còn ai để chết thóc giống không. Không ai trả lời.

     Lúc đó, nhà vua mới ôn tồn nói: 

- Trước khi phát thóc giống, ta đã cho luộc kĩ rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những xe thóc đầy ắp kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta!

     Rồi vua dõng dạc nói tiếp: 

- Trung thực là đức tính quý nhất của con người. Ta sẽ truyền ngôi cho chú bé trung thực và dũng cảm này. 

     Chôm được truyền ngôi và trở thành ông vua hiền minh. 

Quảng cáo
decumar

Phần II

Đọc hiểu:

Câu 1:

Nhà vua tìm người nối ngôi bằng cách nào? 

Phương pháp giải:

HS đọc bài và trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết:

Nhà vua tìm người nối ngôi bằng cách Nhà vua đã phát cho mỗi người dân một thúng thóc giống đã được luộc kĩ và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc sẽ được truyền ngôi báu, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. 

Câu 2

Vì sao đến vụ thu hoạch, cậu bé Chôm không nộp được thóc cho nhà vua? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Đến vụ thu hoạch, cậu bé Chôm không nộp được thóc cho nhà vua vì thóc không nảy mầm dù đã dốc công chăm sóc. 

Câu 3

Vì sao mọi người đều sững sờ khi nghe Chôm nói? 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Vì mọi người đều không dám nói sự thật nên sững sờ khi nghe Chôm nói. 

Câu 4

Nhà vua xử sự thế nào khi nghe Chôm nói? 

Phương pháp giải:

HS đọc bài và trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết:

Nhà vua đỡ chú bé đứng dậy và giải thích cho Chôm vì sao thóc không nảy mầm. 

Câu 5

Em có tán thành ý kiến "Trung thực là đức tính quý nhất của con người" không? Vì sao? 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Em có tán thành ý kiến "Trung thực là đức tính quý nhất của con người". Vì người trung thực là người đáng quý vì họ bao giờ cũng nói thật, không vì lợi ích của mình và nói dối làm hỏng việc chung. Người trung thực sẽ thích nghe nói thật, dám bảo vệ sự thật, bảo vệ người tốt, do đó sẽ làm được nhiều điều ích nước lợi dân.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close