Tra từ điển trang 7 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều

Quan sát một quyển từ điển tiếng Việt và cho biết. Quyển sách đó được dùng để làm gì. Đọc quy ước sau đây của một quyển từ điển và cho biết: Các từ trong quyển sách được sắp xếp theo thứ tự nào. Tìm các từ sau trong từ điển. Nêu nghĩa của một trong những từ em vừa tìm được ở bài tập 3.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát một quyển từ điển tiếng Việt và cho biết: 

Quyển sách đó được dùng để làm gì? 

Phương pháp giải:

Em quan sát hình ảnh và trả lời.  

Lời giải chi tiết:

Quyển sách đó được dùng để tra cứu và giải thích nghĩa của từ. 

Câu 2

Đọc quy ước sau đây của một quyển từ điển và cho biết: Các từ trong quyển sách được sắp xếp theo thứ tự nào? 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Các mục từ trong quyển sách được sắp xếp theo thứ tự chữ cái và các từ cùng vần trong mục từ được sắp xếp theo thứ tự các dấu. 

Câu 3

Tìm các từ sau trong từ điển: 

ai                     bù đắp                    bám                         nơ

nghịch                      ngoan                          nhận biết

Phương pháp giải:

Em chủ động hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự thực hiện. 

Câu 4

Nêu nghĩa của một trong những từ em vừa tìm được ở bài tập 3. 

Phương pháp giải:

Em chủ động hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Bù đắp: Giúp, thêm vào chỗ thiếu, chỗ thiệt hại: Thiệt hại của anh đã được bù đắp rồi 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close