Tôn vinh sáng tạo trang 110 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

Tôn vinh sáng tạo. Giải thưởng Kô-va-lép-xcai-a được lập ra nhằm mục đích gì. Giải thưởng Kô-va-lép-xcai-a được trao cho những ai, về thành tích gì. Vì sao ông Phạm Văn Hát được gọi là " phù thủy máy nông nghiệp". Những sáng tạo nêu trong bài đọc thể hiện điều gì về người Việt Nam.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Bài đọc:

Tôn vinh sáng tạo

1, Giải thưởng sáng tạo 

     Giải thưởng Cô-va-lép-xcai-a được lập ra để tôn vinh những tập thể, cá nhân các nhà khoa học nữ có thành thích xuất sắc. Năm 2021, giải thưởng này đã được trao cho Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) về kết quả nghiên cứu một số sản phẩm thuốc từ dược liệu trong nước và Giáo sư Nguyễn Minh Thúy (trường Đại học Cần Thơ) về giải pháp lâu dài hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản. 

2, Phù thủy máy nông nghiệp 

     Trong thời gian đi lao động ở I-xra-ren, ông Phạm Văn Hát đã chế tạo thành công máy bón phân. Về nước, ông chế tạo và cải tiến hơn 30 loại máy móc phục vụ nông nghiệp như rô bốt gieo hạt, máy phun thuốc sâu, máy đánh luống, máy cày hai lưỡi,… Rô bốt gieo hạt của ông được xuất khẩu sang 14 nước. Ông đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 

Phần II

Đọc hiểu:

Câu 1:

Giải thưởng Kô-va-lép-xcai-a được lập ra nhằm mục đích gì? 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Giải thưởng Kô-va-lép-xcai-a được lập ra nhằm mục đích tôn vinh những tập thể, cá nhân các nhà khoa học nữ có thành tích xuất sắc. 

Câu 2

Giải thưởng Kô-va-lép-xcai-a được trao cho những ai, về thành tích gì? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Giải thưởng Kô-va-lép-xcai-a được trao cho tập thể các nhà khoa học nữ phòng thí nghiệm Cúm, và bà Trần Thị Thu Hà. 

Câu 3

Vì sao ông Phạm Văn Hát được gọi là "phù thủy máy nông nghiệp"? 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Ông Phạm Văn Hát được gọi là "phù thủy máy nông nghiệp" vì chế tạo thành công máy bón phân, chế tạo và cải tiến hơn 30 loại máy móc phục vụ nông nghiệp. 

Câu 4

Những sáng tạo nêu trong bài đọc thể hiện điều gì về người Việt Nam. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Những sáng tạo nêu trong bài đọc thể hiện người Việt Nam có sự sáng tạo vô bờ, cần cù chịu khó để đóng góp cho đất nước. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close