Kể chuyện: Cứu người trước đã trang 118 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

Cứu người trước đã. Dựa vào truyện tranh và các câu mở đoạn, kể lại từng đoạn của câu chuyện. Kể lại toàn bộ câu chuyện. Trao đổi: Điều đáng quý nhất ở thầy thuốc Phạm Bân là gì?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dựa vào truyện tranh và các câu mở đoạn, kể lại từng đoạn của câu chuyện.

Phương pháp giải:

HS nhìn tranh và nội dung để tóm tắt câu chuyện 

Lời giải chi tiết:

- Tranh 1:  Lương y Phạm Bân xuất thân con nhà thuốc. Tổ tiên của ông có nghề y gia truyền được ca tụng. Vì thế ông được bổ nhiệm chức Thái y lệnh coi sóc việc chữa bệnh trong cung vua.

- Tranh 2: Ông thường đem hết của cái trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo. Gặp người nghèo khổ bệnh tật ông thường cho ở nhà mình, cấp cơm cháo và chữa trị nên ai cũng trọng vọng.

- Tranh 3: Bỗng liền năm đói kém, dịch bệnh nổi lên, ngài lại dựng thêm nhà cho những kẻ khốn cùng đói khát và bệnh tật đến ở, cứu sống hơn ngàn người. Ngài được người đương thời trọng vọng.

- Tranh 4: Một lần, có người đến gõ cửa mời đến chữa trị cho một người đàn bà đang nguy kịch, ông bảo người đó đi ngay.

- Tranh 5: Nhưng tới cửa lại gặp sứ giả do vương sai tới mời vào cung chữa bệnh cho một quý nhân bị sốt. Phạm Bân nói với sứ giả rằng bệnh đó không gấp, còn tính mạng của người nhà người này chỉ ở trong khoảnh khắc nên sẽ cứu họ trước rồi đến vương phủ. Quan Trung sứ lấy làm tức giận nói với Phạm Bân: “Ông định cứu tính mạng người ta mà không cứu tính mạng mình sao?”. Phạm Bân cương quyết chịu tội rồi đi cứu người kia trước.

- Tranh 6: Lát sau, đến yết kiến bị vương quở trách liền bỏ mũ ra, tạ tôi. Vương vui mừng khen ông là vị lương y có đức độ

Kể lại toàn bộ câu chuyện 

Phương pháp giải:

HS dựa vào nội dung câu 1 và kể lại câu chuyện 

Lời giải chi tiết:

Phạm Bân vốn có nghề ý gia truyền, giữ chức Thái y lệnh để phụng sự Trần Anh Vương. Ông thường đem hết của cái trong nhà ra mua các loại thuốc tốt và tích trữ thóc gạo. Gặp người nghèo khổ bệnh tật ông thường cho ở nhà mình, cấp cơm cháo và chữa trị nên ai cũng trọng vọng.

     Một lần, có người đến gõ cửa mời đến chữa trị cho một người đàn bà đang nguy kịch, ông bảo người đó đi ngay. Nhưng tới cửa lại gặp sứ giả do vương sai tới mời vào cung chữa bệnh cho một quý nhân bị sốt. Phạm Bân nói với sứ giả rằng bệnh đó không gấp, còn tính mạng của người nhà người này chỉ ở trong khoảnh khắc nên sẽ cứu họ trước rồi đến vương phủ. Quan Trung sứ lấy làm tức giận nói với Phạm Bân: “Ông định cứu tính mạng người ta mà không cứu tính mạng mình sao?”. Phạm Bân cương quyết chịu tội rồi đi cứu người kia trước. Lát sau, đến yết kiến bị vương quở trách liền bỏ mũ ra, tạ tôi. Vương vui mừng khen ông là vị lương y có đức độ

Trao đổi: Điều đáng quý nhất ở thầy thuốc Phạm Bân là gì? 

Phương pháp giải:

HS dựa vào nội dung câu chuyện và rút ra nhận xét 

Lời giải chi tiết:

Điều đáng quý nhất là tấm lòng y đức, không vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đặt việc cứu người lên hàng đầu.

 • Để học tập tốt trang 119 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

  Để học tập tốt. Xếp các biện pháp bảo vệ sức khỏe nêu trong bài đọc vào nhóm thích hợp. Tóm tắt một biện pháp được liệt kê trong bài đọc bằng một câu ngắn (khoảng 5-10 tiếng). Vì sao bài đọc được đặt tên là "Để học tập tốt". Kể và viết lại những việc em đã làm để nâng cao sức khỏe.

 • Chủ ngữ trang 120 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

  Bộ phận in đậm trong mỗi câu sau được dùng để làm gì. Bộ phận nói trên trả lời cho câu hỏi gì. Tìm chủ ngữ của mỗi câu trong đoạn văn sau. Đặt một câu nói về sức khoẻ của em hoặc về việc em tập thể dục thể thao để bảo vệ sức khoẻ. Xác định chủ ngữ của câu đó.

 • Viết thư hỏi thăm trang 122 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

  Đọc bức thư sau. Trả lời câu hỏi. Bạn Hiền Trang gửi thư cho ai, để làm gì. Bức thư gồm mấy đoạn? Nội dung của mỗi đoạn là gì. Bức thư thể hiện tình cảm của bạn Hiền Trang như thế nào. Trao đổi với bạn để chuẩn bị viết một bức thư thăm hỏi: Em sẽ viết thư cho ai? Vì sao em viết thư thăm hỏi người đó.

 • Chọn đường trang 123 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

  Chọn đường. Hoàn cảnh của danh y Tuệ Tĩnh lúc nhỏ thế nào. Vì sao ông quyết định chọn con đường làm thuốc. Vì sao Tuệ Tĩnh đã theo nghề thuốc mà vẫn tham gia kỳ thi tiến sĩ. Chi tiết nào cho thấy ông quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn. Em có suy nghĩ gì về danh y Tuệ Tĩnh.

 • Luyện tập viết thư thăm hỏi trang 125 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

  Tìm ý cho một bức thư thăm hỏi người thân (thầy cô, bạn bè hoặc một người khác). Lập dàn ý cho bức thư của em. Trao đổi với bạn để hoàn chỉnh dàn ý nói trên.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close