Ôn tập cuối năm học - Tiết 1 trang 121 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều

Đọc và làm bài tập "Đánh tam cúc". Những chi tiết nào cho thấy trò chơi đánh tam cúc giữa bé Giang và con mèo khoang diễn ra giống như thật và rất vui. Tìm những hình ảnh cho thấy bé Giang rất giàu trí tưởng tượng. Biện pháp nhân hóa có tác dụng gì trong việc thể hiện những nội dung trên. Hình ảnh nắng và làn khói bếp tô điểm thêm cho bức tranh chơi tam cúc như thế nào

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Đọc và làm bài tập:

ĐÁNH TAM CÚC

Cả nhà vắng hết 

Chỉ còn bé Giang

Bé đánh tam cúc

Với con mèo khoang.


Nắng hồng chín rực

Bỗng nhiên bay vào

Rung râu, chớp mắt

Mèo ta “ngoao ngoao”.


Đây là tướng ông 

Chân đi hài đỏ 

Đây là tướng bà 

Tóc hiu hiu gió 


Đây là con ngựa 

Chân có bụi đường 

Và đây quân sĩ

Thuộc làu văn chương...


- Quân này mày được

Quân này tao chui!

Mèo ta phổng mũi 

“Ngoao ngoao” một hồi.


- Quân này mày chui

Quân này tao được!

Mèo bỗng dỏng tai

Mắt xanh như nước. 


- À thôi... mày được!

Bé Giang dỗ dành

Mèo thè lưỡi đỏ

Liếm vào răng nanh.


Nắng dừng trước cửa

Lúc nào không hay

Đã nghe khói bếp

Nhà ai thơm bay.

Phần II

Đọc hiểu:

Câu 1:

Những chi tiết nào cho thấy trò chơi đánh tam cúc giữa bé Giang và con mèo khoang diễn ra giống như thật và rất vui. 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Những chi tiết cho thấy trò chơi đánh tam cúc giữa bé Giang và con mèo khoang diễn ra giống như thật và rất vui là: Quân này màu được, quân này tao chui, mèo ta phồng mũi, bé Giang dỗ dành......

Câu 2

Tìm những hình ảnh cho thấy bé Giang rất giàu trí tưởng tượng 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Những hình ảnh cho thấy bé Giang rất giàu trí tưởng tượng là: Đây là tướng ông, đây là con ngựa, chân có bụi đường, đây là tướng bà, tóc hiu hiu gió. 

Câu 3

Biện pháp nhân hóa có tác dụng gì trong việc thể hiện những nội dung trên?

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Biện pháp nhân hóa có tác dụng làm sinh động trong việc thể hiện những nội dung trên. 

Câu 4

Hình ảnh nắng và làn khói bếp tô điểm thêm cho bức tranh chơi tam cúc như thế nào? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh nắng và làn khói bếp tô điểm thêm cho bức tranh chơi tam cúc thật yên ả và chan hòa. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close