Mở rộng vốn từ: Du lịch trang 97 SGK Tiếng Việt 4 tập 2 Cánh diều

Đọc và trả lời câu hỏi “Du lịch khám phá”. Tìm trong đoạn văn trên các từ ngữ về du lịch. Tìm thêm ở ngoài đoạn văn trên những từ ngữ khác về du lịch. Viết đoạn văn kể lại hoạt động của em trong một buổi tham quan hoặc du lịch cùng lớp em (hoặc gia đình em).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đọc và trả lời câu hỏi “Du lịch khám phá”

a, Tìm trong đoạn văn trên các từ ngữ về du lịch (khách du lịch, phương tiện đi lại, địa điểm du lịch, hoạt động ở địa điểm du lịch,....)

b, Tìm thêm ở ngoài đoạn văn trên những từ ngữ khác về du lịch.

Phương pháp giải:

HS đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết:

a, Các từ ngữ về du lịch: du lịch khám phá, du khách, tham quan, tham gia....

b, Những từ ngữ khác về du lịch như hộ chiếu, du lịch trong nước, nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, tour, chuyến đi, khách du lịch quốc tế, lịch trình....

Viết đoạn văn kể lại hoạt động của em trong một buổi tham quan hoặc du lịch cùng lớp em (hoặc gia đình em). 

Lời giải chi tiết:

Em chủ động hoàn thành bài tập. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close