Luyện tập viết đoạn văn tưởng tượng trang 91 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

Tìm ý và sắp xếp ý cho đoạn văn theo 1 trong 2 đề sau. Dựa vào vở kịch " Ở Vương quốc Tương Lai", em hãy viết một đoạn văn về vương quốc đó theo trí tưởng tượng của em. Dựa vào vở kịch " Ở Vương quốc Tương Lai", em hãy viết một đoạn văn về một em bé trong vở kịch đó theo trí tưởng tượng của em.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm ý và sắp xếp ý cho đoạn văn theo 1 trong 2 đề sau:

a. Dựa vào vở kịch "Ở Vương quốc Tương Lai", em hãy viết một đoạn văn về vương quốc đó theo trí tưởng tượng của em.

b. Dựa vào vở kịch "Ở Vương quốc Tương Lai", em hãy viết một đoạn văn về một em bé trong vở kịch đó theo trí tưởng tượng của em. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

HS xếp ý cho đoạn văn theo đề bài đã chọn 

Lời giải chi tiết

Gợi ý:

Các ý cho đoạn văn viết về " Ở Vương quốc Tương Lai":

-Trong khu vườn kì diệu: 

+ Em bé mang một chùm quả trên đầu gậy làm gì và nói gì?

+ Em bé thứ hai bê một chùm quả gì?

+ Em bé thứ ba khoe gì?

- Trong công xưởng xanh:

+ Khi tìm đường đến công xưởng thì gặp em bé mang một cái máy gì và đang làm gì? Khi ra đời sẽ làm gì?

+ Em bé thứ hai khoe gì?

+ Em bé thứ ba mang đến cái gì?

+ Em bé thứ tư muốn khoe gì?

+ Em bé thứ năm khoe gì?

 • Mảnh sân chung trang 92 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

  Mảnh sân chung. Qua đoạn 1, em hiểu vì sao cái sân chung như được chia thành hai nửa. Trong mỗi đoạn tiếp theo, Thuận và Liên đã làm điều gì đáng khen. Câu mở đầu mỗi đoạn trong câu chuyện trên có tác dụng gì. Ý nghĩa (chủ đề) của câu chuyện là gì. Tưởng tượng em là Thuận hoặc Liên trong câu chuyện trên. Hãy ghi lại sự việc diễn ra vào sáng thứ Sáu bằng 4-5 dòng nhật ký.

 • Luyện tập viết đoạn văn tưởng tượng trang 94 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

  Chọn 1 trong 2 đề sau: Dựa vào vở kịch "Ở vương quốc Tương Lai", hãy viết đoạn văn về vương quốc đó theo tưởng tượng của em. Dựa vào vở kịch "Ở vương quốc Tương Lai", hãy viết đoạn văn về một em bé trong vương quốc đó theo tưởng tượng của em.

 • Trao đổi: Em đọc sách báo trang 94 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

  Giới thiệu một câu chuyện ( hoặc bài thơ, bài văn, bài báo) đã đọc ở nhà về tình cảm họ hàng, làng xóm. Trao đổi về nội dung câu chuyện ( hoặc bài thơ, bài văn, bài báo) mà bạn em giới thiệu

 • Anh đom đóm trang 95 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

  Anh đom đóm. Đêm đêm, anh đom đóm làm công việc gì. Những chi tiết nào cho thấy anh đom đóm rất tận tụy với công việc. Tác giả dựa vào đặc tính nào của loài đom đóm ở ngoài đời để xây dựng nên nhân vật anh đom đóm trong bài thơ. Chủ đề của bài thơ là gì.

 • Luyện tập về tính từ trang 96 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

  Tìm tính từ trong đoạn văn sau. Xếp các tính từ vừa tìm được vào nhóm thích hợp. Viết đoạn văn ngắn (4 - 5 câu) về một người họ hàng của em, trong đó có sử dụng ít nhất 3 tính từ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close