Ông Yết Kiêu trang 100 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

Em hiểu câu "Người ta là hoa đất" như thế nào. Vì sao con người được ngợi ca như vậy. Ông Yết Kiêu. Tìm những chi tiết trong đoạn 1 cho thấy Yết Kiêu có tài bơi lặn phi thường. Theo em, vì sao tác giả tưởng tượng Yết Kiêu có tài năng phi thường như vậy. Yết Kiêu dùng cách nào để đánh giặc. Khi bị giặc tra khảo, Yết Kiêu đã thể hiện dũng khí và sự khôn ngoan như thế nào. Hãy nêu cảm nghĩ của em về ông Yết Kiêu.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chia sẻ:

Câu 1:

Em hiểu câu "Người ta là hoa đất" như thế nào? 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Em hiểu câu "Người ta là hoa đất" là con người là vốn quý của đất trời. 

Vì sao con người được ngợi ca như vậy? 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Vì con người biết làm đẹp trái đất nên được ca ngợi như vật. 

Bài đọc:

Ông Yết Kiêu

     Thời nhà Trần có một người tên là Yết Kiêu, sức khỏe phi thường. Đặc biệt, ông bơi lội rất giỏi. Mỗi lần ông lặn xuống biển, người ta cứ tưởng như ông đi trên đất liền. Nhiều khi ông sống ở dưới nước sáu, bảy ngày mới lên. 

     Hồi ấy, giặc Nguyên sang cướp nước ta. Chúng cho một trăm chiếc tàu lớn tiến vào cửa biển Vạn Ninh. Nhà vua sai sứ giả đi tìm người đánh giặc. Yết Kiêu bèn tìm đến, tâu vua rằng: 

- Thần tuy tài hèn sức yếu nhưng cũng quyết cho lũ giặc vào bụng cá.

Vua hỏi:

- Nhà ngươi cần bao nhiêu người, bao nhiêu thuyền bè?

- Tâu bệ hạ, thần chỉ cần một cái dùi sắt, một chiếc búa – ông đáp.

     Một mình ông lặn xuống biển, tìm đáy tàu giặc, đục thủng tàu. Tàu giặc đắm hết chiếc này đến chiếc khác. Quân giặc vô cùng sợ hãi. 

     Mãi về sau, giặc đem một cái ống nhòm thủy tinh có phép nhìn thấu qua nước, thấy ông đi lại thoăn thoắt như đi trên bộ. Chúng bèn đem cái vó bằng sắt, nhân lúc ông đang mải đục một chiếc tàu, buông xuống chụp lấy ông. Bắt được Yết Kiêu, giặc tra khảo ông:

- Nước Nam có bao nhiêu kẻ lặn được như ngươi? 

Ông bảo chúng: 

- Không kể những người đi lại dưới nước suốt mười ngày không lên, còn như hạng ta thì một trăm chiếc tàu của chúng bay cũng không chở hết. 

     Giặc dụ dỗ ông đưa chúng đi bắt những người khác. Ông giả vờ nghe theo, rồi thừa lúc chúng vô ý, nhảy xuống nước trốn đi. Bấy giờ quân giặc đã bị thiệt hại khá nặng, lại nghe nói nước Nam nhiều người có tài lặn nên đành phải quay tàu trở về, không dám quấy nhiễu nữa. 

Đọc hiểu:

Câu 1:

Tìm những chi tiết trong đoạn 1 cho thấy Yết Kiêu có tài bơi lặn phi thường. 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Mỗi lần ông lặn xuống biển người ta tưởng ông đi trên đất liền. Nhiều khi ông sống ở dưới nước sáu, bảy ngày liền. 

Theo em, vì sao tác giả tưởng tượng Yết Kiêu có tài năng phi thường như vậy? 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Tác giả tưởng tượng Yết Kiêu có tài năng phi thường như vậy để nhấn mạnh sức tài lặn hơn người của Yết Kiêu. 

Yết Kiêu dùng cách nào để đánh giặc? 

Phương pháp giải:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Yết Kiêu dùng một cái dùi sắt và một chiếc búa đục thủng tàu quân giặc. 

Khi bị giặc tra khảo, Yết Kiêu đã thể hiện dũng khí và sự khôn ngoan như thế nào? 

Phương pháp giải:

Em dựa vào bài đọc để trả lời. 

Lời giải chi tiết:

Khi bị giặc tra khảo, Yết Kiêu đã thể hiện dũng khí và sự khôn ngoan bằng cách nói quá lên cho quân giặc sợ

Hãy nêu cảm nghĩ của em về ông Yết Kiêu. 

Phương pháp giải:

Em tự liên hệ bản thân và nói lên suy nghĩ của mình. 

Lời giải chi tiết:

Ông Yết Kiêu là một người có trí dũng song toàn, không sợ giặc cũng như nhanh trí chỉ bằng một mình ông mà nước ta có thể chiến thắng quân địch.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close