Nhân hóa trang 39 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi: Ông trời bật lửa. Các sự vật trời, mây, sấm được gọi bằng những từ ngữ nào. Các sự vật trên và trăng sao, đất được tả bằng những từ ngữ nào. Câu thơ nào cho thấy tác giả nói với mưa thân mật như nói với con người. Tìm biện pháp nhân hóa trong hai khổ thơ sau. Biện pháp nhân hóa trong hai khổ thơ trên có tác dụng gì. Viết 1 - 2 câu tả đồ vật hoặc con vật, cây cối hình ảnh nhân hóa.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nhận xét

Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi: ÔNG TRỜI BẬT LỬA

Câu 1:

1. Các sự vật trời, mây, sấm được gọi bằng những từ ngữ nào?

Phương pháp giải:

HS đọc bài và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Các sự vật trời, mây, sấm được gọi bằng những từ ngữ: Chị, ông 

Câu 2

Các sự vật trên và trăng sao, đất được tả bằng những từ ngữ nào? 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Các sự vật trên và trăng sao, đất được tả bằng những từ ngữ: kéo, trốn, nóng lòng, hả hê, vỗ tay cười, lòe chói mắt, bật lửa. 

Câu 3

Câu thơ nào cho thấy tác giả nói với mưa thân mật như nói với con người? 

Phương pháp giải:

HS đọc bài và trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết:

Câu thơ: "Xuống đi nào, mưa ơi!" cho thấy tác giả nói với mưa thân mật như nói với con người. 

Luyện tập

Câu 1:

Tìm biện pháp nhân hóa trong hai khổ thơ sau:

Đứng đâu là cao đấy

Mà chẳng che lấp ai

Dáng khiêm nhường mảnh khảnh

Da bạc thếch tháng ngày.


Mà tấm lòng thơm thảo

Đỏ môi ngoại nhai trầu

Thương yêu đàn em lắm

Cho cưỡi ngựa tàu cau.

Phương pháp giải:

HS đọc hai khổ thơ và trả lời câu hỏi 

Lời giải chi tiết:

Nhân hóa cây Cau giống như con người: Chẳng che lấp ai, da bạc thếch tháng ngày, tấm lòng thơm thảo.

Câu 2

Biện pháp nhân hóa trong hai khổ thơ trên có tác dụng gì? 

Phương pháp giải:

Dựa vào các hình ảnh nhân hóa đã tìm được ở câu 1 để chỉ ra tác dụng của biện pháp nhân hóa trong hai khổ thơ trên. 

Lời giải chi tiết:

Biện pháp nhân hóa trong hai khổ thơ trên có tác dụng miêu tả cây cau cũng giống như con người, có tình cảm và cảm xúc, tô đậm lên đặc điểm của cây cau. 

Câu 3

Viết 1 - 2 câu tả đồ vật hoặc con vật, cây cối hình ảnh nhân hóa. 

Phương pháp giải:

HS đặt câu có hình ảnh nhân hóa 

Lời giải chi tiết:

Gợi ý: 

Cây bàng rất buồn vì không còn được chứng kiến lũ trẻ chơi đùa hàng ngày.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close