Ôn tập cuối học kì I - Tiết 2 trang 133 SGK Tiếng Việt 4 tập 1 Cánh diều

Trả bài viết đoạn văn về một câu chuyện em thích.

Quảng cáo

Đề bài

Trả bài viết đoạn văn về một câu chuyện em thích

1. Nghe cô giáo ( thầy giáo) nhận xét chung về bài viết của cả lớp.

2. Tham gia sửa bài cùng cả lớp: sửa các lỗi chung về cấu tạo và nội dung đoạn văn, lỗi dùng từ, đặt câu, chính tả,...

3. Tự sửa đoạn văn của mình.

4. Đổi bài cho bạn để kiểm tra việc sửa lỗi.

Lời giải chi tiết

Em chủ động hoàn thành bài tập. 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close