Bài 133 : Hình thoi

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 VBT toán 4 bài 133 : Hình thoi với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối mỗi tên gọi của hình với hình vẽ tương ứng : 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để xác định tên của các hình đã cho.

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song với bốn cạnh bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Hãy vẽ hai đường chéo của hình thoi ở bài 1.

Dùng ê kê để kiểm tra xem hai đường chéo đó có vuông góc với nhau hay không rồi viết vào chỗ chấm :

Hai đường chéo của hình thoi .................. với nhau

Phương pháp giải:

Dùng ê ke đẻ kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau.

Bài 3

Vẽ thêm hai đường thẳng để được một hình thoi hoặc một hình vuông.

Phương pháp giải:

Vẽ hình thoi dựa vào tính chất : Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song với bốn cạnh bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Vẽ theo mẫu :

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ hình vẽ mẫu rồi vẽ lại tương tự như thế.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài