Bài 40 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 46 VBT toán 4 bài 40 : Góc nhọn, góc tù, góc bẹt với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Viết các từ  "góc bẹt", "góc nhọn", "góc tù", "góc vuông" vào chỗ chấm dưới hình cho thích hợp :

b) Viết các từ "lớn hơn", "bé hơn", "bằng" vào chỗ thích hợp:

Góc đỉnh A …… hai góc vuông;                Góc đỉnh B …… góc đỉnh D;

Góc đỉnh B …… góc đỉnh C;                    Góc đỉnh D …… góc đỉnh C.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và dựa vào tính chất của các góc để xác định góc nhọn, góc tù, góc bẹt. 

Lời giải chi tiết:

a) 

b) Góc đỉnh A bằng hai góc vuông ;              Góc đỉnh B lớn hơn góc đỉnh D;

    Góc đỉnh B bé hơn góc đỉnh C ;                Góc đỉnh D  hơn góc đỉnh C.

Bài 2

Nối (theo mẫu) : 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và dựa vào tính chất của các góc để xác định các góc có trong tam giác. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết tên các góc vuông, góc nhọn, góc tù có trong hình sau (theo mẫu) :

Góc vuông đỉnh A; cạnh AB, AD.

...................................................................

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và dựa vào tính chất của các góc để xác định các góc có trong hình tứ giác. 

Lời giải chi tiết:

Góc vuông đỉnh A; cạnh AB, AD.

Góc nhọn đỉnh C; cạnh CB, CD.

Góc tù đỉnh B; cạnh BC, BA. 

Góc vuông đỉnh D; cạnh DC, DA.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close