Bài 58 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 68 VBT toán 4 bài 58 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính bằng hai cách theo mẫu :

Phương pháp giải:

- Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.

\(a \times (b +c) = a \times b + a  \times c\)

- Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

\(a \times (b -c) = a \times b - a  \times c\)

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Một nhà hát có 10 lô ghế, mỗi lô ghế có 5 hàng, mỗi hàng có 20 ghế. Hỏi nhà hát đó có bao nhiêu ghế ?

Phương pháp giải:

- Tìm số hàng ghế = số hàng ghế có trong 1 lô ghế × số lô ghế.

- Tìm số ghế =  số ghế có trong 1 hàng × số hàng ghế.

Lời giải chi tiết:

Nhà hát đó có số hàng ghế là :

5 × 10 = 50 (hàng ghế) 

Nhà hát đó có số ghế là:

 20 × 50 = 1000 (ghế)

Đáp số: 1000 ghế.

Bài 3

Khi ngồi trong ô tô, bạn Mai nhìn thấy một cây số ghi là: Hà Nội 1000km, khi đi qua cột cây đó Mai lại nhìn thấy mặt kia của cây số ghi: Thành phố Hồ Chí Minh 724km. Hỏi Mai đi từ Bắc vào Nam hay từ Nam ra Bắc và quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đề bài, vẽ sơ đồ để giải bài toán. 

Lời giải chi tiết:

 Mai đi từ Nam ra Bắc.

Quãng đường từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài là:

724 + 1000 = 1724 (km)

                     Đáp số: 1724km.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close