Bài 62 : Nhân với số có ba chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT toán 4 bài 62 : Nhân với số có ba chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(428 × 213\)

\(1316 × 324\)

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.  

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính diện tích của một khu đất hình vuông có cạnh là 215m.

Phương pháp giải:

Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

Lời giải chi tiết:

Diện tích khu đất hình vuông là:

215 × 215 = 46 225 (m2)

                  Đáp số : 46 225m2.

Bài 3

Viết vào ô trống theo mẫu :  

Phương pháp giải:

Thay các chữ a, b bằng số vào biểu thức a × b rồi tính giá trị biểu thức đó. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

a) Đặt tính rồi tính

\(264 × 123\)

\(123 × 264\)

b) Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

- Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân bằng nhau.

 

- Từng cặp tích riêng thứ nhất,thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân không bằng nhau.

 

- Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhau.

 

- Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhau.

 

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau. 

- Dựa vào kết quả ở phép tính rồi xét tính đúng - sai của các khẳng định đã cho. 

Lời giải chi tiết:

a)

b) 

- Từng cặp tích riêng thứ nhất, thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân bằng nhau

 S

- Từng cặp tích riêng thứ nhất,thứ hai, thứ ba trong hai phép nhân không bằng nhau.

 Đ

- Các kết quả của hai phép nhân trên bằng nhau

 Đ

- Các kết quả của hai phép nhân trên không bằng nhau

 S

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close