Bài 73 : Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 84 VBT toán 4 bài 73 : Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(4725 : 15\)                                     \(8058 : 34\)

\(5672 : 42\)                                     \(7521 : 54\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Số ?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

1898

73

 

 

7382

87

  

 

6543

79

 

  

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. Từ đó tìm được thương và số dư trong mỗi phép chia.

Lời giải chi tiết:

Đặt tính rồi tính ta có:

Vậy ta có bảng kết quả như sau :

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

1898

73

26

0

7382

87

84

74

6543

79

82

65

Bài 3

Người ta xếp các gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp 30 gói. Hỏi có thể xếp 2000 gói kẹo vào bao nhiêu hộp và còn thừa bao nhiêu gói kẹo ?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia: 2000 : 30. Thương tìm được chính là số hộp kẹo nhiều nhất có thể xếp được và số dư chính là số gói kẹo còn thừa.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 2000 : 30 = 66 (dư 20)

Vậy 2000 gói xếp được 66 hộp và dư 20 gói.

                       Đáp số: 66 hộp, dư 20 gói.

Loigiaihay.com

 • Bài 74 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 85 VBT toán 4 bài 74 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 75 : Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 86 VBT toán 4 bài 75 : Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 76 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 87 VBT toán 4 bài 76 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 77 : Thương có chữ số 0

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 88 VBT toán 4 bài 77 : Thương có chữ số 0 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 78 : Chia cho số có ba chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 89 VBT toán 4 bài 78 : Chia cho số có ba chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close