Bài 53 : Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 4 bài 53 : Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

a) Tìm các số tròn chục viết vào chỗ chấm để có :

 ..... × 5 < 210                                           ..... × 5 < 210

 ..... × 5 < 210                                           ..... × 5 < 210

b) Viết vào ô trống số tròn chục bé nhất để có :

6 × ..... > 290

Phương pháp giải:

Lần lượt thay 10; 20; 30; 40; ... vào chỗ chấm rồi tính giá trị các biểu thức đó. 

Lời giải chi tiết:

a) Ta có :

10 × 5 = 50 < 210    ;                            20 × 5 = 100 < 210

30 × 5 = 150 < 210  ;                            40 × 5 = 200 < 210

50 × 5 = 250 > 210  ;                            ............

Vậy ta có kết quả như sau :

10 × 5 < 210                                        20 × 5 < 210

30 × 5 < 210                                        40 × 5 < 210

b) Ta có : 

 6 × 10 = 60 < 290   ;                                 6 × 20 = 120 < 290

 6 × 30 = 180 < 290 ;                                 6 × 40 = 240 < 290

 6 × 50 = 300 > 290 ;                                 6 × 60 = 360 > 290

Do đó số tròn chục bé nhất điền vào chỗ chấm để có 6 × ... > 290 là 50.

Vậy ta có kết quả như sau :    6 × 50 > 290.

Bài 3

Một đội xe có 7 ô tô chở gạo. Mỗi ô tô chở được 60 bao gạo, mỗi bao gạo cân nặng được 50kg. Hỏi đội xe đó chở được bao nhiêu tấn gạo ? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1 :

- Tìm số tổng số bao gạo 7 ô tô chở được = số bao gạo 1 ô tô chở được × 7.

- Tìm số ki-lô-gam gạo 7 ô tô chở được = cân nặng của 1 bao gạo × số bao gạo.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị tấn, lưu ý : 1 tấn =  1000kg.

Cách 2 :

- Tìm số ki-lô-gam gạo 1 ô tô chở được = cân nặng của 1 bao gạo × số bao gạo 1 ô tô chở được .

- Tìm số ki-lô-gam gạo 7 ô tô chở được = số ki-lô-gam gạo 1 ô tô chở được × 7.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị tấn, lưu ý : 1 tấn =  1000kg.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

 7 xe chở số bao gạo là :

60 × 7 = 420 (bao gạo)

Cả 7 xe chở được số ki-lô-gam gạo là :

50 × 420 = 21000 (kg)

21000kg = 21 tấn

                            Đáp số: 21 tấn.

Cách 2:

1 xe ô tô chở được số ki-lô-gam gạo là :

60 × 50 = 3000 (kg)

Cả 7 xe chở được số ki-lô-gam gạo là :

3000 × 7 = 21000 (kg)

21000kg = 21 tấn

                               Đáp số: 21 tấn.

Bài 4

Chia hình chữ nhật dưới đây thành 3 hình chữ nhật để ghép thành một hình vuông:

Phương pháp giải:

Đếm các ô vuông nhỏ ta thấy có 36 ô vuông. Mà 6 × 6 = 36. Do đó hình vuông được ghép sẽ có độ dài cạnh gồm 6 ô vuông. Ta sẽ chia hình chữ nhật đã cho thành 3 hình chữ nhật để ghép thành một hình vuông có cạnh gồm 6 ô vuông.

Lời giải chi tiết:

Đếm các ô vuông nhỏ ta thấy có 36 ô vuông. Mà 6 × 6 = 36. Do đó hình vuông được ghép sẽ có độ dài cạnh gồm 6 ô vuông.

Ta chia chữ nhật đã cho thành 3 hình chữ nhật để ghép thành một hình vuông như sau :

Loigiaihay.com

 • Bài 54 : Đề-xi-mét vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 64 VBT toán 4 bài 54 : Đề-xi-mét vuông với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 55 : Mét vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT toán 4 bài 55 : Mét vuông với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 56 : Nhân một số với một tổng

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 66 VBT toán 4 bài 56 : Nhân một số với một tổng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 57 : Nhân một số với một hiệu

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 67 VBT toán 4 bài 57 : Nhân một số với một hiệu với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 58 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 68 VBT toán 4 bài 58 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close