Bài 59 : Nhân với số có hai chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 69 VBT toán 4 bài 59 : Nhân với số có hai chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(98 × 32\)

\(245 × 37\)

\(245 × 46\)

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.  

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính giá trị của biểu thức \( 25 × x\) với \(x\) bằng \(15;\; 17;\; 38\) (theo mẫu) :

Mẫu :  Với \(x = 15\) thì \(25 × x = 25 × 15 = 375 \).

Phương pháp giải:

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của biểu thức đó. 

Lời giải chi tiết:

Với \(x = 17\) thì \(25×x = 25  × 17 = 425\)

Với \(x = 38\) thì \(25×x = 25  × 38= 950\)

Bài 3

Rạp chiếu bóng bán \(96\) vé, mỗi vé giá \(15\; 000\) đồng. Hỏi rạp thu vé thu về bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

Số tiền thu được = giá tiền của 1 vé × số vé đã bán.

Tóm tắt

\(1\) vé   : \(15\; 000\) đồng

\(96\) vé :  ………… đồng ? 

Lời giải chi tiết:

Số tiền rạp chiếu bóng thu được là:

\(15 000  × 96 = 1\;440\;000\) (đồng)

                          Đáp số : \(1\;440\;000\) đồng.

Bài 4

Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close