Bài 155 : Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 87, 88 VBT toán 4 bài 155 : Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

134752 + 2408                                      84752  18736

35981 + 81037                                      618360  25813

Phương pháp giải:

- Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Thực hiện phép tính lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x\) :

a) \(x\) + 216 = 570                                        b) \(x\) – 129 = 427

Phương pháp giải:

Xác định vai trò của \(x\) rồi tìm \(x\) theo các quy tắc :

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) + 216 = 570 

              \(x\) = 570 – 216 

              \(x\) = 354

b) \(x\) – 129 = 427

              \(x\) = 427 + 129

             \(x\) = 556

Bài 3

Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm :

7 + a = ..... + 7                                            a – 0 = .....

(a + b ) + 5 = a + (b + ..... )                         a – a = .....

0 + m = m + ..... = .....

Phương pháp giải:

Nhẩm lại các tính chất giao hoán, kết hợp, ... rồi điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

7 + a = a + 7                                                a – 0 = a

(a + b) + 5 = a + (b + 5)                               a – a = 0

0 + m = m + 0 = m

Bài 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 68 + 95 + 32 + 5 = .................

                               = .................

                               = .................

b) 102 + 7 + 243 + 98 = .................

                                   = .................

                                   = .................

Phương pháp giải:

- Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, nhóm các số để tạo thành các số tròn chục, tròn trăm. 

- Tính nhẩm rồi trình bày các bước giải.

Lời giải chi tiết:

a) 68 + 95 + 32 + 5 = (68 + 32 ) + (95 + 5)

                               = 100 + 100

                               = 200

b) 102 + 7 +243 + 98 = (102 + 98) + (7 + 243)

                                  = 200 + 250

                                  = 450

Bài 5

Anh tiết kiệm được 135 000 đồng. Số tiền tiết kiệm của em ít hơn của anh là 28 000 đồng. Hỏi cả 2 anh em tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Tìm số tiền tiết kiệm của em.

- Tính tổng số tiền tiết kiệm của hai anh em.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Anh: 135 000 đồng

Em: ít hơn 28 000 đồng

Cả hai anh em: ... đồng?

Bài giải

Số tiền tiết kiệm của em là:

135 000 – 28 000 = 107 000 (đồng )

Số tiền tiết kiệm của hai anh em là:

135 000 + 107 000 = 242 000 (đồng)

              Đáp số : 242 000 đồng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close