Bài 31 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 37 VBT toán 4 bài 31 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính rồi thử lại :

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học.

- Muốn thử lại phép cộng ta có thể  lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng. 

- Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 42 640m, giờ thứ hai chạy được ít hơn giờ thứ nhất 6280m. Hỏi trong hai giờ ô tô chạy được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

- Tìm số mét ô tô chạy được trong giờ thứ hai = số mét ô tô chạy được trong giờ thứ nhất – 6280m.

- Tìmsố mét ô tô chạy được trong cả hai giờ = số mét ô tô chạy được trong giờ thứ nhất + số mét ô tô chạy được trong giờ thứ hai.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là ki-lô-mét. Lưu ý ta có : 1km = 1000m.

Lời giải chi tiết:

Giờ thứ hai ô tô chạy được số mét là :

42640 – 6280 = 36360 (m)

Hai giờ ô tô chạy được số ki-lô-mét là :

42640 + 36360 = 79000 (m)

79000m = 79km

                               Đáp số : 79km.

Bài 3

a) Vẽ theo mẫu :

b) Cho biết bốn chấm tạo thành một ô vuông có diện tích 1cm2 (như hình dưới đây):

Ta có diện tích của hình mẫu trong câu a là: ............................................................

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ đã cho rồi vẽ lại tương tự.

- Chia hình vẽ đã cho thành các ô vuông có diện tích 1cm rồi tìm diện tích hình vẽ đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát hình vẽ đã cho rồi vẽ lại tương tự.

b) Nối các điểm ta có hình sau :

Ta thấy hình mẫu được chia thành 10 ô vuông bằng nhau.

Diện tích của hình mẫu trong câu a là: 1 × 10 = 10cm2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close