Bài 2 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 VBT toán 4 bài 2 : Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính : 

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về cộng, trừ, nhân, chia hai số tự nhiên. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

34365 + 28072                                        79423 – 5286

5327 × 3                                                  3328 : 4 

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về cộng, trừ, nhân, chia hai số tự nhiên. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm \((>; <; =)\) : 

Phương pháp giải:

1) Trong hai số:

- Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. 

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

2) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải. 

3) Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Số lớn nhất trong các số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 38 572 là:

A. 85 732                                  B. 85 723

C. 78 523                                  D. 38 572

Phương pháp giải:

So sánh các số đã cho, từ đó tìm được số lớn nhất trong các số đó. 

Lời giải chi tiết:

So sánh các số đã cho ta có : 

38 572  <  78 523  <  85 723  <  85 732

Vậy số lớn nhất trong các số đã cho là :     85 732.

Chọn A. 85 732 

Bài 5

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

- Số tiền mua 1 loại hàng = giá tiền khi mua 1 quả (hoặc 1kg) \(\times\) số lượng đã mua. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close