Bài 63 : Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 73 VBT toán 4 bài 63 : Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(235 × 503\)

\(307 × 653\)

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

Chú ý: nếu tích riêng thứ hai gồm toàn các chữ số 0 thì ta thường không viết tích riêng này; tích riêng thứ ba ta sẽ viết lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

Chú ý: nếu tích riêng thứ hai gồm toàn các chữ số 0 thì ta thường không viết tích riêng này; tích riêng thứ ba ta sẽ viết lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết chữ số thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Dựa vào các chữ số đã cho, lập luận để điền các chữ số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Tính diện tích khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 125m, chiều rộng là 105m.

Phương pháp giải:

Diện tích khu đất hình chữ nhật =  chiều dài × chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Diện tích khu đất hình chữ nhật là:

125 × 105 = 13 125 (m2)

                      Đáp số: 13 125m2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài