Bài 63 : Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 73 VBT toán 4 bài 63 : Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(235 × 503\)

\(307 × 653\)

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

Chú ý: nếu tích riêng thứ hai gồm toàn các chữ số 0 thì ta thường không viết tích riêng này; tích riêng thứ ba ta sẽ viết lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau.

Chú ý: nếu tích riêng thứ hai gồm toàn các chữ số 0 thì ta thường không viết tích riêng này; tích riêng thứ ba ta sẽ viết lùi sang bên trái hai cột so với tích riêng thứ nhất. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết chữ số thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Dựa vào các chữ số đã cho, lập luận để điền các chữ số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Tính diện tích khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 125m, chiều rộng là 105m.

Phương pháp giải:

Diện tích khu đất hình chữ nhật =  chiều dài × chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Diện tích khu đất hình chữ nhật là:

125 × 105 = 13 125 (m2)

                      Đáp số: 13 125m2.

Loigiaihay.com

 • Bài 64 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 74 VBT toán 4 bài 64 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 65 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 75, 76 VBT toán 4 bài 65 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 66 : Chia một tổng cho một số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 VBT toán 4 bài 66 : Chia một tổng cho một số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 67 : Chia cho số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 78 VBT toán 4 bài 67 : Chia cho số có một chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 68 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 79 VBT toán 4 bài 68 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close