Bài 78 : Chia cho số có ba chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 89 VBT toán 4 bài 78 : Chia cho số có ba chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(3621 : 213\)                                                  \(8000 : 308\)

\(2198 : 314\)                                                  \(1682 : 209\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Người ta phải dùng 264 chuyến xe chở hết 924 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi chuyến xe chở được bao nhiêu tạ hàng ?

Phương pháp giải:

- Đổi : 924 tấn = 9240 tạ

- Tìm trung bình số tạ hàng mỗi xe chở được = số tạ hàng 264 xe chở được : 264.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

264 chuyến: 924 tấn hàng

1 chuyến: ? tạ hàng

Bài giải

Đổi : 924 tấn = 9240 tạ

Trung bình mỗi chuyến xe chở được số tạ hàng là :

9240 : 264 = 35 (tạ)

                             Đáp số: 35 tạ.

Bài 3

Tính bằng hai cách :

Phương pháp giải:

- Cách 1: Áp dụng các quy tắc đã học về tính giá trị biểu thức:

+ Biêu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

+ Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

- Cách 2 : Áp dụng công thức về chia một tổng cho một số :

\((a + b) : c = a : c + b : c\)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 79 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90 VBT toán 4 bài 79 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 80 : Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 VBT toán 4 bài 80 : Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 81 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92 VBT toán 4 bài 81 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 82 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 93 VBT toán 4 bài 82 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 83 : Tự kiểm tra

  Giải bài tập phần 1, 2 trang 94, 95 VBT toán 4 bài 83 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close