Bài 68 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 79 VBT toán 4 bài 68 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(525945 : 7\)                             \(489690 : 8\)                             \(379075 : 9\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính, chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                    Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.   

Lời giải chi tiết:

*) Cột thứ nhất : 

   Số bé là :

                 (7528 – 2436) : 2 = 2546 

   Số lớn là :

                 2546 + 2436 = 4982 

*) Cột thứ hai :

   Số bé là :

                 (52 718 – 3544) : 2 = 24 587

   Số lớn là :

                 24 587 + 3544 = 28 131

*) Cột thứ ba :

   Số lớn là :

            (425 763 + 63 897) : 2 = 244 830

   Số bé là:

              244 830 – 63 897  = 180 933

Ta có bảng kết quả như sau :

Bài 3

Có 2 kho lớn, mỗi kho chứa 14 580kg gạo và 1 kho bé chứa 10 350kg gạo. Hỏi trung bình mỗi kho chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải:

- Tìm số gạo trong hai kho lớn = số gạo trong 1 kho × 2.

- Tìm trung bình số gạo trong mỗi kho = tổng số gạo trong ba kho : 3.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2 kho lớn: mỗi kho 14 580 kg

1 kho bé: 10 350 kg

Trung bình: mỗi kho .... kg?

Bài giải

2 kho lớn chứa số ki-lô-gam gạo là :

14580 × 2 = 29 160 (kg)

Trung bình mỗi kho chứa số ki-lô-gam gạo là :

(29160 + 10350) : 3 = 13 170 (kg)

                  Đáp số: 13 170kg.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close