Bài 164 : Ôn tập về đại lượng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 VBT toán 4 bài 164 : Ôn tập về đại lượng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:

Lớn hơn ki-lô-gam

Ki-lô-gam

Bé hơn ki-lô-gam

 

 

 

kg

 

 

 

 

 

 

1kg

= 10hg

= 1000g

 

 

 

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về bảng đơn vị đo độ dài rồi hoàn thành bảng đã cho.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ trống : 

a) 7 yến = … kg

\(\displaystyle {1 \over 5}\) yến = … kg

   60kg  = … yến

4 yến 5kg = … kg

b) 6 tạ = … yến

\(\displaystyle {1 \over 2}\) tạ = … kg

    200 yến = … tạ

5 tạ 5 kg = … kg

c) 21 tấn = … tạ

\(\displaystyle {1 \over {10}}\) tấn = … kg

    530 tạ = … tấn

4 tấn 25 kg = … kg

d) 1032kg = … tấn … kg 

5890 kg = …tạ … kg

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng để hoàn thành bài tập đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) 7 yến = 70kg

\(\displaystyle {1 \over 5}\) yến = 2kg

    60kg  = 6 yến

4 yến 5 kg = 45kg

b) 6 tạ = 60 yến

\(\displaystyle {1 \over 2}\) tạ = 50kg

   200 yến = 20 tạ

5 tạ 5 kg = 505kg

c) 21 tấn = 210 tạ

\(\displaystyle {1 \over {10}}\) tấn = 100kg

   530 tạ = 53 tấn

4 tấn 25 kg = 4025kg

d) 1032kg = 1 tấn 32kg   

5890 kg = 50 tạ 890kg

Bài 3

Điền dấu thích hợp (>; <; =) vào chỗ chấm : 

Phương pháp giải:

Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau. 

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

               12kg 45g = ............. g

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 1245

B. 10 245

C. 12 045

D. 12 450

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi 1kg = 1000g để đổi số đo đã cho về số đo có đơn vị đo là gam.

Lời giải chi tiết:

Ta có 1kg = 1000g nên 12kg = 12000g.

Do đó 12kg 45g = 12 045g.

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là 12 045.

Chọn đáp án C.

Bài 5

Cân nặng của cả bố và con là 91kg. Bố cân nặng hơn con 41 kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu, con cân nặng bao nhiêu?

Phương pháp giải:

Tìm cân nặng của mỗi người theo công thức tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó :

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                    Số bé = (Tổng  Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

Con cân nặng số ki-lô-gam là :

(91 – 41) : 2 = 25 (kg)

Bố cân nặng số ki-lô-gam là :

25 + 41 = 66 (kg)

                     Đáp số : Con : 25kg ;

                                Bố : 66kg.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close