Bài 92 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT toán 4 bài 92 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Dựa vào cách chuyển đổi :     \(1km^2  = 1000000m^2\)  ; 

      \(1m^2  = 100dm^2\)   ;                \(1dm^2  = 100cm^2\).

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu :

Phương pháp giải:

Dựa vào cách chuyển đổi :     \(1km^2  = 1000000m^2\)  ; 

      \(1m^2  = 100dm^2\)   ;                \(1dm^2  = 100cm^2\).

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết vào ô trống : 

Phương pháp giải:

Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

Có thể đổi số đo diện tích vừa tìm được sang đơn vị \(km^2\)  , lưu ý ta có \(1km^2 = 1 000 000m^2\).

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng:

Một khu rừng hình vuông có cạnh bằng 5000m. Diện tích khu rừng là

\(A.\; 20 000m^2\)                                        \(B.\; 25 000m^2\) 

\(C.\; 25 km^2\)                                            \(D. \;2km^2 \;5000m^2\)

Phương pháp giải:

Diện tích khu rừng hình vuông = cạnh × cạnh.

Có thể đổi số đo diện tích vừa tìm được sang đơn vị \(km^2\)  , lưu ý ta có \(1km^2 = 1 000 000m^2\). 

Lời giải chi tiết:

Diện tích khu rừng đó là :

          \(5000 \times 5000 = 25 000 000 \;(m^2)\)

          \(25 000 000 m^2 = 25km^2\)

Chọn \(C\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close