Bài 24 : Biểu đồ

Giải bài tập 1, 2 trang 26 VBT toán 4 bài 24 : Biểu đồ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm :

 

a) Có … gia đình có 1 con đó là gia đình : ………

b) Gia đình … có 2 con gái và gia đình … có 2 con trai.

c) Gia đình cô Hồng có … con trai và … con gái.

d) Những gia đình có 1 con gái là : …

e) Cả 5 gia đình có … người con trong đó … con trai và … con gái.

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Có 2 gia đình có 1 con đó là gia đình: cô Lan và cô Đào.

b) Gia đình cô Mai có 2 con gái và gia đình cô Cúc có 2 con trai.

c) Gia đình cô Hồng có 1 con trai và 1 con gái.

d) Những gia đình có 1 con gái là: cô Hồng và cô Đào.

e) Cả 5 gia đình có 8 người con trong đó 4 con trai và 4 con gái.

Bài 2

Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống : 

a) Cả 3 lớp tham gia 7 môn thể thao.

                        

b) Lớp 4A tham gia 3 môn thể thao: bơi, nhảy dây và cờ vua.

 

c) Môn nhảy dây có hai lớp tham gia lớp 4A và 4B.

 

d) Lớp 4A và lớp 4C tham gia tất cả 5 môn thể thao

               


Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để xác định tính đúng sai của các khẳng định đã cho ở đề bài. 

Lời giải chi tiết:

a) Cả 3 lớp tham gia 7 môn thể thao.

         S          

b) Lớp 4A tham gia 3 môn thể thao: bơi, nhảy dây và cờ vua. 

Đ

c) Môn nhảy dây có hai lớp tham gia lớp 4A và 4B.

Đ

d) Lớp 4A và lớp 4C tham gia tất cả 5 môn thể thao.

S

Loigiaihay.com

 • Bài 25 : Biểu đồ (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2 trang 27, 28 VBT toán 4 bài 25 : Biểu đồ (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 26 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2 trang 29, 30 VBT toán 4 bài 26 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 27 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 31, 32 VBT toán 4 bài 27 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 28 : Tự kiểm tra

  Giải bài tập phần 1, 2 trang 33, 34 VBT toán 4 bài 28 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 23 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 4 bài 23 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close