Bài 77 : Thương có chữ số 0

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 88 VBT toán 4 bài 77 : Thương có chữ số 0 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(5974 : 58\)                                \(31902 : 78\)                              \(28350: 47\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Mua 26 bút bi hết 78 000 đồng. Hỏi nếu mỗi bút bi đó giảm giá 200 đồng thì với số tiền 98 000 đồng sẽ mua được bao nhiêu bút bi ?

Phương pháp giải:

- Tìm giá tiền ban đầu của mỗi bút bi =  số tiền phải trả khi mua 26 bút bi : 26.

- Tìm giá tiền của mỗi bút bi sau khi giảm giá = giá tiền ban đầu của mỗi bút bi – 200 đồng.

- Tìm số bút mua được = số tiền 98 000 đồng : giá tiền của mỗi bút bi sau khi giảm giá.

Lời giải chi tiết:

Giá tiền ban đầu của mỗi bút bi là :

78000 : 26 = 3000 (đồng)

Nếu mỗi bút bi giảm giá 200 đồng thì số tiền phải trả cho một cái bút bi là :

3000 – 200 = 2800 (đồng)

Vậy với số tiền là 98000 thì sẽ mua được số bút bi là :

98 000 : 2800 = 35 (cái)

                          Đáp số: 35 cái.

Bài 3

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu) : 

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính giá trị các phép tính, sau đó nối phép tính với kết quả của phép tính đó.

Lời giải chi tiết:

Đặt tính rồi tính ta có :


Vậy ta có kết quả như sau :

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài