Bài 39 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 VBT toán 4 bài 39 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(47985 + 26807\)                                             \( 93862 – 25836\)

\(87254 + 5508\)                                               \(10000 – 6565\)

Phương pháp giải:

Tính theo các quy tắc đã học về phép cộng, phép trừ hai số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 234 + 177 + 16 + 23 = ......................

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 = ...............

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm các số có tổng là số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn , ... lại với nhau. 

Lời giải chi tiết:

a) 234 + 177 + 16 + 23

    = (234 + 16) + (177 + 23)

    = 250 + 200

    = 450

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99

    = (1 + 99) + (2 + 98) + (3 + 97)

    = 100 + 100 + 100

    = 300

Bài 3

Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. Ô tô bé chuyển được ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng ? 

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                      Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2. 

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

Ô tô lớn chở được số tấn hàng là :

(16 + 4) : 2 = 10 (tấn)

Ô tô bé chở được số tấn hàng là :

10 – 4 = 6 (tấn)

                           Đáp số: Ô tô bé : 6 tấn ;

                                        Ô tô lớn : 10 tấn.

Bài 4

Biết rằng 4 năm về trước, tuổi của hai chị em cộng lại bằng 24 tuổi và tuổi của chị hơn em 8 tuổi. Tính tuổi của em hiện nay ?

Phương pháp giải:

- Tìm tuổi em 4 năm về trước theo công thức tìm số bé :  Số bé = (Tổng - Hiệu) : 2. 

- Tìm tuổi em hiện nay =  tuổi em 4 năm về trước + 4 tuổi.

- Tuổi chị hiện nay = tuổi em hiện nay + 8 tuổi.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ :

Số tuổi của em 4 năm về trước là :

(24 - 8) : 2 = 8 (tuổi)

Số tuổi của em hiện nay là :

8 + 4 = 12 (tuổi)

Số tuổi của chị hiện nay là :

12 + 8 = 20 (tuổi)

                         Đáp số: Em : 12 tuổi ;

                                     Chị : 20 tuổi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close