Bài 93 : Hình bình hành

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 11, 12 VBT toán 4 bài 93 : Hình bình hành với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để viết tên của mỗi hình. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Cho các hình sau

Viết các chữ “có” hoặc “ không” vào các ô trống của bảng sau :

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm đặc điểm của mỗi hình. 

Lời giải chi tiết:


Bài 3

Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành hoặc một hình chữ nhật :

 

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm của hình bình hành hoặc hình chữ nhật để vẽ các hình. 

Lời giải chi tiết:


Loigiaihay.com

 • Bài 94 : Diện tích hình bình hành

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12, 13 VBT toán 4 bài 94 : Diện tích hình bình hành với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 95 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 VBT toán 4 bài 95 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 92 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT toán 4 bài 92 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 91 : Ki-lô-mét vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 VBT toán 4 bài 91 : Ki-lô-mét vuông với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 90 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 VBT toán 4 bài 90 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close