Bài 149 : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80 VBT toán 4 bài 149 : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tỉ lệ bản đồ

1 : 10 000

1 : 5000

1 : 20 000

Độ dài thật

5km

25m

2km

Đô dài trên bản đồ

… cm

… mm

… dm

Phương pháp giải:

-  Đổi số đo độ dài thật sang đơn vị có số đo cùng với đơn vị của độ dài trên bản đồ.

- Muốn tìm độ dài trên bản đồ ta lấy độ dài dài thật (với cùng với đơn vị của độ dài thu nhỏ) chia cho số chia trong tỉ lệ bản đồ (ví dụ bản đồ tỉ lệ 1 : 200 thì ta sẽ chia cho 200).

Lời giải chi tiết:

+) 5km = 500 000cm

Độ dài trên bản đồ là:         

             500 000 : 10 000 = 50 (cm) 

 +) 25m = 25000mm

Độ dài trên bản đồ là:         

            25 000 : 5000 = 5 (mm) 

+) 2km = 20 000dm

Độ dài trên bản đồ là:         

            20 000 : 20 000 = 1 (dm) 

Ta có bảng như sau:

Tỉ lệ bản đồ

1 : 10 000

1 : 5000

1 : 20 000

Độ dài thật

5km

25m

2km

Đô dài trên bản đồ

50cm

5mm

1dm

Bài 2

Quãng đường từ A đến B dài 12km. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100 000, quãng đường đó dài mấy xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

-  Đổi số đo độ dài quãng đường sang đơn vị có số đo là xăng-ti-mét.

- Với bản đổ tỉ lệ 1 : 100 000, muốn tìm độ dài trên bản đồ của quãng đường đó ta lấy chiều dài thực tế của quãng đường đó (với đơn vị đo là xăng-ti-mét) chia cho 100 000.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 12km = 1 200 000cm

Trên bản đồ quãng đường từ bản A đến bản B dài là:

           1 200 000 : 100 000 = 12 (cm)

                                      Đáp số: 12cm.

Bài 3

Sân khấu trường em là hình chữ nhật có chiều dài 10m, chiều rộng 6m. Bạn An đã vẽ sân khấu tên bản đồ có tỉ lệ là 1 : 200. Hỏi trên bản đồ, độ dài mõi cạnh sân khấu là mấy xăng-ti-mét?

Phương pháp giải:

-  Đổi số đo chiều dài và chiều rộng sang đơn vị có số đo là xăng-ti-mét.

- Với bản đổ tỉ lệ 1 : 200, muốn tìm độ dài trên bản đồ của các cạnh ta lấy chiều dài thực tế của các cạnh đó (với đơn vị đo là xăng-ti-mét) chia cho 200.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 10m = 1000cm   ; 6m = 600cm

Chiều dài sân khấu trên bản đồ là:

              1000 : 200 = 5 (cm)

Chiều rộng sân khâu trên bản đồ là:

             600 : 200 = 3 (cm)

                          Đáp số: Chiều dài : 5cm ;

                                       Chiều rộng : 3cm.

Loigiaihay.com

 • Bài 150 : Thực hành

  Giải bài tập 1, 2 trang 81 VBT toán 4 bài 150 : Thực hành với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 151 : Thực hành (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2 trang 82 VBT toán 4 bài 151 : Thực hành (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 148 : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 79 VBT toán 4 bài 148 : Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 147 : Tỉ lệ bản đồ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 VBT toán 4 bài 147 : Tỉ lệ bản đồ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 146 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 VBT toán 4 bài 146 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close