Bài 72 : Chia cho số có hai chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 83 VBT toán 4 bài 72 : Chia cho số có hai chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(552 : 24\)                 \(450 : 27\)                    \(540 : 45\)                 \(472 : 56\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải.  

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 132 cái khóa, trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái khóa. Hỏi trung bình mỗi ngày người đó làm được bao nhiêu cái khóa ?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số ngày người thợ làm khóa.

- Tìm tổng số cái khóa người thợ làm được.

- Tìm số cái khóa trung bình mỗi ngày làm được = tổng số cái khóa người thợ  làm được : tổng số ngày người thợ làm khóa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

11 ngày đầu: 132 cái khóa

12 ngày tiếp theo: 213 cái khóa

Trung bình mỗi ngày: ... cái khóa?

Bài giải

Số ngày người thợ đã làm là :

12 + 11 = 23 (ngày)

Trong 23 ngày người thợ làm được tất cả số cái khóa là :

132 + 213 = 345 (cái khóa)

Trung bình mỗi ngày người đó làm được số cái khóa là : 

345 : 23 = 15 (cái khóa)

                                 Đáp số : 15 cái khóa.

Bài 3

Nối phép tính với kết quả của phép tính đó (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Tính kết quả của các phép tính rồi nối phép tính với kết quả của phép tính đó.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close