Bài 5 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 7 VBT toán 4 bài 5 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Mẫu \(5 × a\) với \(a = 9\)

Giá trị của biểu thức \(5× a\) với \(a = 9\) là \(5 \times a = 5 \times 9 = 45.\)

a) \(b \times 7\) với \(b = 8\)  ...................................

 b) \(81:c\) với \(c = 9\) ..................................

Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó. 

Lời giải chi tiết:

a) Giá trị của biểu thức \(b \times 7\) với \(b = 8\) là \(b \times 7 = 8 \times 7 = 56.\)

b) Giá trị của biểu thức \(81:c\) với \(c = 9\) là \(81:c = 81:9 = 9.\)

Bài 2

Viết vào ô trống (theo mẫu):


Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào các biểu thức đã cho rồi tính giá trị biểu thức đó. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Viết vào ô trống (theo mẫu) :


Phương pháp giải:

Thay giá trị của chữ vào biểu thức  \(a \times 4\) rồi tính giá trị biểu thức đó. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Bạn Tâm ra ga Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau :

Tên tàu

Xuất phát từ ga Hà Nội lúc

Số giờ tàu chạy

Ga cuối

SE1

19 giờ

32 giờ 45 phút

Ga Sài Gòn

(3 giờ 45 phút)

SE7

6 giờ 15 phút

32 giờ 56 phút

Ga Sài Gòn

(15 giờ 11 phút)

NA1

21 giờ 30 phút

7 giờ 34  phút

Vinh

(5 giờ 4 phút)

 Em hãy viết số tích hợp vào chỗ chấm :

a) Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc ..... giờ. Sau ..... giờ ..... phút sẽ tới ga Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc ..... giờ ..... phút.

b) Tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc ..... giờ ..... phút và tới Vinh lúc ..... giờ ..... phút.

c) Nếu tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga Sài Gòn lúc ..... giờ ..... phút ngày ..... tháng ..... năm 2013.

Phương pháp giải:

Quan sát bảng đã cho để trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 19 giờ. Sau 32 giờ 45 phút sẽ tới ga Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc 3 giờ 45 phút.

b) Tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21 giờ 30 phút và tới Vinh lúc 5 giờ 4 phút.

c) Nếu tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga Sài Gòn lúc 15 giờ 11 phút ngày 2 tháng 6 năm 2013.

Loigiaihay.com

 • Bài 6 : Các số có sáu chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 4 bài 6 : Các số có sáu chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 7 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9 VBT toán 4 bài 7 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 8 : Hàng và lớp

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10 VBT toán 4 bài 8 : Hàng và lớp với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 9 : So sánh các số có nhiều chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 VBT toán 4 bài 9 : So sánh các số có nhiều chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 10 : Triệu và lớp triệu

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 12 VBT toán 4 bài 10 : Triệu và lớp triệu với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close