Bài 82 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 93 VBT toán 4 bài 82 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

   Tích \(=\) Thừa số \(\times \) Thừa số ; 

   Thừa số chưa biết \(=\) Tích \(:\) Thừa số đã biết ;

   Số bị chia \(=\) Thương \(\times\) Số chia ;

   Số chia \(=\) Số bị chia \(:\) Thương

   Thương \(=\) Số bị chia \(:\) Số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính : 

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một phân xưởng nhận về 47 thùng, mỗi thùng có 25kg bún khô. Người ta đem số bún đó đóng thành các gói, mỗi gói có 125g bún khô. Hỏi phân xưởng đó đóng được bao nhiêu gói bún khô ?

Phương pháp giải:

- Đổi : 25kg = 25000g.

- Tìm số gói bún có trong 1 thùng = số gam bún có trong 1 thùng : cân nặng của 1 gói bún.

- Tìm số gói bún phân xưởng đóng được = số gói bún có trong 1 thùng × số thùng bún xưởng nhận về.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có: 47 thùng

1 thùng: 25 kg

1 gói: 125 g

Đóng được: ? gói

Bài giải

Đổi : 25kg = 25000g

Số gói bún có trong một thùng là :

25000 : 125 = 200 (gói)

Số gói bún mà phân xưởng đó đóng được là :

200 × 47 = 9400 (gói)

                    Đáp số: 9400 gói.

Bài 4

Tích của hai thừa số bằng 2005. Nếu một thừa số gấp lên 2 lần và thừa số kia gấp lên 5 lần thì được tích mới là bao nhiêu ?

Phương pháp giải:

Trong một tích, nếu một thừa số tăng lên bao nhiêu lần thì tích đó cũng tăng lên bấy nhiêu lần.

Lời giải chi tiết:

Vì tích của hai thừa số bằng 2005 và một thừa số gấp lên 2 lần, thừa số kia gấp lên 5 lần nên tích của hai thừa số cũng phải gấp lên số lần là 2 × 5 = 10 lần.

Tích mới là: 2005 × 2 × 5 = 20050

                         Đáp số: 20050.

Loigiaihay.com

 • Bài 83 : Tự kiểm tra

  Giải bài tập phần 1, 2 trang 94, 95 VBT toán 4 bài 83 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 81 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92 VBT toán 4 bài 81 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 80 : Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 VBT toán 4 bài 80 : Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 79 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90 VBT toán 4 bài 79 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 78 : Chia cho số có ba chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 89 VBT toán 4 bài 78 : Chia cho số có ba chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close