Bài 81 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92 VBT toán 4 bài 81 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(109408 : 526\)                         \(810866 : 238\)                          \(656565 : 319\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x\) :

\(a)\; 517 × x = 151481\)                                \(b)\; 195906 : x = 634\)

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Phân xưởng A có 84 người, mỗi người dệt được 144 cái áo, phân xưởng B có 112 người và dệt được số áo bằng số áo của phân xưởng A. Hỏi trung bình mỗi người ở phân xưởng B dệt được bao nhiêu cái áo ?

Phương pháp giải:

- Tìm số áo phân xưởng A dệt được = số áo mỗi người dệt được × số người của phân xưởng A.

- Hai phân xưởng dệt được số áo bằng nhau nên tìm được số áo phân xưởng B dệt được.

- Tìm trung bình số áo mỗi người phân xưởng B dệt được = số áo phân xưởng B dệt được : số người của phân xưởng B.

Lời giải chi tiết:

 Tổng số áo phân xưởng A dệt được là:

144 × 84 = 12096 (cái áo)

Vì phân xưởng B dệt được số áo bằng số áo của phân xưởng A nên phân xưởng B cũng dệt được 12096 cái áo. 

Trung bình mỗi người ở phân xưởng B dệt được số cái áo là :

12096 : 112 = 108 (cái áo)

                             Đáp số: 108 cái áo.

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

13660 : 130 = ?

A. 13660 : 130 = 15 (dư 1)    

B. 13660 : 130 = 15 (dư 10)  

C. 13660 : 130 = 105 (dư 1)  

D. 13660 : 130 = 105 (dư 10)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Đặt tính rồi tính ta có :

               

Vậy : 13660 : 130 = 105 (dư 10).

Chọn đáp án D. 

Lưu ý : 13660 : 130 = 1366 : 13. Tuy nhiên số dư trong hai phép tính có thể khác nhau (chỉ giống nhau khi cả 2 phép chia là phép chia hết, tức là số dư đều là 0).

Loigiaihay.com

 • Bài 82 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 93 VBT toán 4 bài 82 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 83 : Tự kiểm tra

  Giải bài tập phần 1, 2 trang 94, 95 VBT toán 4 bài 83 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 80 : Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91 VBT toán 4 bài 80 : Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 79 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90 VBT toán 4 bài 79 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 78 : Chia cho số có ba chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 89 VBT toán 4 bài 78 : Chia cho số có ba chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
close