Bài 74 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 85 VBT toán 4 bài 74 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(1820 : 35\)

\(3388 : 49\)

\(3960 : 52\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính :

\(8228 : 44\)

\(9280 : 57\)

\(8165 : 18\)

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc và chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tính bằng hai cách :

Phương pháp giải:

- Cách 1 : Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Cách 2 : Áp dụng cách chia một số cho một tích :

Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

\(a : (b × c) = (a : b) : c = (a : c) : b\)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Ba bạn cùng mua một số bút như nhau và tất cả phải trả 9000 đồng. Tính giá tiền mỗi cái bút biết rằng mỗi bạn mua 2 cái bút.

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số bút ba bạn đã mua = số bút mỗi bạn đã mua × 3.

- Tìm giá tiền một cái bút = số tiền phải trả : tổng số bút ba bạn đã mua

Lời giải chi tiết:

Số bút mà 3 bạn đã mua là :

2 × 3 = 6 (cái bút)

Giá tiền của một cái bút là :

 9000 : 6 = 1500 (đồng)

                         Đáp số: 1500 đồng.

Loigiaihay.com

 • Bài 75 : Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 86 VBT toán 4 bài 75 : Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 76 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 87 VBT toán 4 bài 76 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 77 : Thương có chữ số 0

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 88 VBT toán 4 bài 77 : Thương có chữ số 0 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 78 : Chia cho số có ba chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 89 VBT toán 4 bài 78 : Chia cho số có ba chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 79 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90 VBT toán 4 bài 79 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close