Bài 44 : Vẽ hai đường thẳng song song

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52 VBT toán 4 bài 44 : Vẽ hai đường thẳng song song với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Vẽ đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng AB :

Phương pháp giải:

Ta có thể vẽ như sau :

- Vẽ đường thẳng đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng AB.

- Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng CD song song với đường thẳng AB. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

a) Vẽ đường thẳng đi qua điểm B và song song với cạnh AD, cắt cạnh CD tại điểm E (vẽ vào hình bên). 

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S :

Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là:

 Góc vuông                               
 Góc nhọn  
 Góc tù  

Phương pháp giải:

- Ta có thể vẽ như sau: Vẽ đường thẳng BE đi qua điểm B và vuông góc với cạnh BA (E thuộc cạnh CD). Khi đó ta có BE là đường thẳng đi qua điểm B và song song với cạnh AD.

- Quan sát hình vẽ và có thể dùng ê kê để xác định tên của góc đỉnh E.

- Dùng ê ke để vẽ đường thẳng đi qua B và vuông góc với cạnh BA ta được đường thẳng song song với AD và cắt DC tại E.

- Dùng ê ke kiểm tra góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là góc vuông.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S : 

Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là:

 Góc vuông      Đ        
 Góc nhọn     S
 Góc tù     S

Bài 3

Cho biết các hình tứ giác có trong hình bên đều là hình chữ nhật. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Cạnh AB song song với các cạnh: ………………………………………………

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm các cạnh song song với cạnh AB. 

Lời giải chi tiết:

Cạnh AB song song với các cạnh: CD, EG, HI, PQ.

Bài 4

a) Vẽ đường thẳng AX đi qua điểm A và song song với cạnh BC. Vẽ đường thẳng CY đi qua diểm C và song song với cạnh AB. Các đường thẳng này cắt nhau tại điểm D ( vẽ vào hình bên).

 

b) Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB là ...................

Phương pháp giải:

Dùng ê ke để vẽ các đường thẳng song song theo các bước tương tự bài số 1 ở trên. 

Lời giải chi tiết:

a) 

b) Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB là: cặp cạnh AD và BC ; cặp cạnh AB và DC.

Loigiaihay.com

 • Bài 45 : Thực hành vẽ hình chữ nhật

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 53 VBT toán 4 bài 45 : Thực hành vẽ hình chữ nhật với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 46 : Thực hành vẽ hình vuông

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54 VBT toán 4 bài 46 : Thực hành vẽ hình vuông với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 47 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 VBT toán 4 bài 47 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 48 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57, 58 VBT toán 4 bài 48 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 49 : Nhân với số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 59 VBT toán 4 bài 49 : Nhân với số có một chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close