Bài 18 : Yến, tạ, tấn

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 20 VBT toán 4 bài 18 : Yến, tạ, tấn với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối mỗi vật với số đo thích hợp:

Phương pháp giải:

Dựa vào các con vật trong thực tế để ước lượng cân nặng của từng con. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Dựa vào các cách đổi :

1 yến = 10kg;                1 tạ = 10 yến                  1 tạ = 100kg

1 tấn = 10 tạ                 1 tấn = 1000kg. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:

Phương pháp giải:

Đổi các số đo về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau. 

Lời giải chi tiết:

Ta có : 

+) 5 tấn = 50 tạ. Mà 50 tạ > 35 tạ. 

    Vậy: 5 tấn > 35 tạ.

+) 2 tấn 70kg = 2070kg. Mà 2070kg < 2700kg.

    Vậy : 2 tấn 70kg < 2700kg.

+) 6 tạ rưỡi = 6 tạ 5 yến = 650kg.

    Vậy: 650kg = 6 tạ rưỡi.

+) 32 yến – 20 yến = 12 yến < 12 yến 5kg.

    Vậy: 32 yến – 20 yến  < 12 yến 5kg.

+) 200kg × 3 = 2 tạ × 3 = 6 tạ.

    Vậy : 200kg × 3 = 6 tạ

+) 5 tấn = 50 tạ   ; 30 tạ : 6 = 5 tạ. Mà 50 tạ > 5 tạ.

    Vậy : 5 tấn > 30 tạ : 6.

Vậy ta có bảng kết quả như sau :

Bài 4

Trong kho có 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi trong kho có bao nhiêu tạ gạo tẻ và gạo nếp ?

Phương pháp giải:

- Đổi 3 tấn 8 tạ = 38 tạ.

- Tìm số gạo nếp = số gạo tẻ – 12 tạ.

- Tìm tổng số gạo trong kho = số gạo tẻ + số gạo nếp.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 3 tấn 8 tạ = 38 tạ

Số gạo nếp có trong kho là:

38 – 12 = 26 (tạ)

Trong kho có số tạ gạo tẻ và gạo nếp là :

38 + 26 = 64 (tạ)

             Đáp số: 64 tạ.

Loigiaihay.com

 • Bài 19 : Bảng đơn vị đo khối lượng

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 4 bài 19 : Bảng đơn vị đo khối lượng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 20 : Giây, thế kỉ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 4 bài 20 : Giây, thế kỉ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 21 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23 VBT toán 4 bài 21 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 22 : Tìm số trung bình cộng

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 24 VBT toán 4 bài 22 : Tìm số trung bình cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 23 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 4 bài 23 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close