Bài 67 : Chia cho số có một chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 78 VBT toán 4 bài 67 : Chia cho số có một chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính :

\(256075 : 5\)                             \(369090 : 6\)                              \(498479 : 7\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính, chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Một kho chứa 305 080 kg tóc. Người ta đã lấy ra \(\displaystyle {1 \over 8}\) số thóc ở kho đó. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Phương pháp giải:

- Tìm số thóc đã lấy đi = số thóc ban đầu trong kho : 8.

- Tìm số thóc còn lại = số thóc ban đầu trong kho – số thóc đã lấy đi.

Lời giải chi tiết:

Người ta đã lấy đi số ki-lô-gam thóc là :

305080 : 8 = 38 135 (kg)

Trong kho còn lại số ki-lô-gam thóc là :

305080 – 38135 = 266 945 (kg)

                        Đáp số : 266 945kg.

Bài 3

Tìm \(x\) :

a) \(x\) × 5 = 106570

b) 450906 : \(x\) = 6

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc :

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. 

Lời giải chi tiết:

a) \(x\) × 5 = 106570

  \(x\) = 106570 : 5

\(x\) = 21314      

b) 450906 : \(x\) = 6

   \(x\) = 450906 : 6

\(x\) = 75151   

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close