Bài 28 : Tự kiểm tra

Giải bài tập phần 1, 2 trang 33, 34 VBT toán 4 bài 28 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần 1

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời đúng A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Số “ ba triệu không trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi tư” viết là :

A. 3 000 000 25 000 674                            B. 3 000 000 25 674

C.  3 025 674                                            D. 325 674

Phương pháp giải:

Để viết các số ta viết từ hàng cao đến hàng thấp, hay viết từ trái sang phải. 

Giải chi tiết:

Số “ ba triệu không trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi tư” viết là  :        3 025 674.

Chọn C.

2. Số lớn nhất trong các số 5698 ; 5968 ; 6589 ; 6859 là :

A. 5698

B. 5968

C. 6589

D. 6859

Phương pháp giải:

So sánh các số đã cho rồi tìm số lớn nhất trong các số đó. 

Giải chi tiết:

So sánh các số đã cho ta có : 

5698  <  5968  <  6589  <  6859.

Vậy số lớn nhất trong các số đó là 6859.

Chọn D.

3. Trong các số dưới đây, số có chữ số 5 biểu thị cho 50 000 là :

A. 65 324

B. 56 834

C. 36 254

D. 425 634

Phương pháp giải:

Chữ số 5 biểu thị cho 50 000 thì chữ số đó phải thuộc hàng chục nghìn.

Giải chi tiết:

Trong các số đã cho, số có chữ số 5 biểu thị cho 50 000 là 56 834.

Chọn B.

4. Cho biết: 8586 = 8000 + 500 + ..... + 6. Số thích hợp vào chỗ chấm là :

A. 586

B. 180

C. 80

D. 58

Phương pháp giải:

Xác định hàng của từng chữ số trong số 8586 rồi tìm giá trị của từng chữ số đó, sau đó viết số 8586 dưới dạng tổng. 

Giải chi tiết:

Trong số 8586, chữ số 8 bên trái thuộc hàng nghìn nên có giá trị là 8000; chữ số 5 thuộc hàng trăm nên có giá trị là 500; chữ số 8 bên trái thuộc hàng chục nên có giá trị là 80 và chữ số 6 thuộc hàng đơn vị nên có giá trị là 6.

Do đó ta có : 8586 = 8000 + 500 + 80 + 6.

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm là 80.

Chọn C.

5. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 4 tấn 85kg = …… kg là :

A. 485

B. 4850

C. 4085

D. 4058

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đổi: 1 tấn = 1000kg để đổi 4 tấn sang đơn vị kg, sau đó cộng thêm với 85kg. 

Giải chi tiết:

Ta có 1 tấn = 1000kg nên 4 tấn = 4000kg.

Do đó: 4 tấn 85kg = 4 tấn + 85kg = 4000kg + 85kg = 4085kg.

Chọn C.

Phần 2

1. Dưới đây là biểu đồ nói về số cây đã trồng được trong ba năm của một trường tiểu học :

Dựa vào biểu đồ hãy viết tiếp vào chỗ chấm :

a) Năm 2010 đã trồng được …… cây. 

    Năm 2011 đã trồng được …… cây.

    Năm 2012 đã trồng được …… cây.

b) Năm …… nhà trường đã trồng được nhiều cây nhất.

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để tìm số cây đã trồng được trong mỗi năm và trả lời các câu hỏi của bài toán.

Giải chi tiết:

a) Năm 2010 đã trồng được 400 cây.

    Năm 2011 đã trồng được 500 cây.

    Năm 2012 đã trồng được 600 cây.

b) Năm 2012 nhà trường đã trồng được nhiều cây nhất (vì 600 cây > 500 cây > 400 cây).

2. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 45km, giờ thứ 2 chạy được 54km, giờ thứ 3 chạy được 48km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số ki-lô-mét ô tô chạy được trong ba giờ.

- Tìm trung bình số ki-lô-mét mỗi giờ ô tô chạy =  tổng số ki-lô-mét ô tô chạy được trong ba giờ : 3.

Giải chi tiết:

Trong 3 giờ ô tô chạy được tất cả số ki-lô-mét là:

45 + 54 + 48 = 147 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô chạy được số ki-lô-mét là:

147 :  3 = 49 (km)

                                     Đáp số : 49km.

Loigiaihay.com

 • Bài 27 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 31, 32 VBT toán 4 bài 27 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 26 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2 trang 29, 30 VBT toán 4 bài 26 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 25 : Biểu đồ (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2 trang 27, 28 VBT toán 4 bài 25 : Biểu đồ (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 24 : Biểu đồ

  Giải bài tập 1, 2 trang 26 VBT toán 4 bài 24 : Biểu đồ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 23 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 VBT toán 4 bài 23 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close