Bài 49 : Nhân với số có một chữ số

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 59 VBT toán 4 bài 49 : Nhân với số có một chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho chữ số hàng đơn vị thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính :

a) 9341 × 3 – 12537 = …………………

                                 = …………………

b) 43415 + 2537 × 5 = …………………

                                 = …………………

c) 453 × 7 + 12673  = ……………………

                                =……………………

d) 82375 – 4975 × 9 = …………………

                                 = …………………

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 9341 × 3 – 12537 = 28023 – 12537

                                = 15486

b) 43415 + 2537 × 5 = 43415 + 12685

                                 = 56100

c) 453 × 7 + 12673 = 3171 + 12673

                              = 15844

d) 82375 – 4975 × 9 = 82375 – 44775

                                = 37600

Bài 3

Vẽ tiếp để có :

a) Một hình vuông                      b) Một hình chữ nhật

Phương pháp giải:

Dựa vào các đoạn thẳng đã có để vẽ hình chữ nhật và hình vuông. 

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45kg, bao thứ ba cân nặng 25kg. Hỏi trung bình mỗi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

- Đổi : 5 yến = 50kg.

- Tính tổng cân nặng của ba bao gạo.

- Tính trung bình cân nặng của mỗi bao ta lấy tổng cân nặng của ba bao gạo chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 5 yến = 50kg

Cả 3 bao cân nặng là:

50 + 45 + 25 = 120 (kg)

Trung bình mỗi bao gạo cân nặng là :

120 : 3 = 40 (kg)

                           Đáp số : 40kg.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close