Bài 29 : Phép cộng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 4 bài 29 : Phép cộng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(2875 + 3219\)                         \(46375 + 25408\)                            \(76564 + 40526\)

Phương pháp giải:

Muốn cộng hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, … .

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x\) :

\(a)\; x – 425 = 625\)                                        \(b)\; x – 103 = 99\)

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc: Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. 

Lời giải chi tiết:

a) \(x – 425 = 625\)

    \(x          = 625 + 425\) 

    \(x          = 1050\)

                           b) \(x – 103 = 99\)

                               \(x  = 99 +103\)

                               \(x= 202\)

Bài 3

Xã Yên Bình có 8545 người, xã Yên Hòa có 9628 người. Hỏi cả hai xã có bao nhiêu người ?

Phương pháp giải:

Số người của cả hai xã = số người của xã Yên Bình + số người của xã Yên Hòa.

Lời giải chi tiết:

Cả hai xã có số người là :

8545 + 9628 = 18173 (người)

                                Đáp số: 18173 người.

Bài 4

Vẽ theo mẫu :

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ đã cho rồi vẽ tương tự như thế.

Lời giải chi tiết:


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close