Bài 134 : Diện tích hình thoi

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 57, 58 VBT toán 4 bài 134 : Diện tích hình thoi với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình thoi có diện tích bé hơn \(20cm^2\).

Phương pháp giải:

- Tính diện tích các hình thoi rồi so sánh kết quả với \(20cm^2.\)

- Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị)

         \(S = {\displaystyle {m \times n} \over 2}\)  hoặc \( S = m \times n : 2\)

(\(S\) là diện tích của hình thoi, \(m, n\) là độ dài của hai đường chéo).  

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình thoi ABCD là:

               \( \displaystyle{{9 \times 6} \over 2}  =27\left( {c{m^2}} \right) > 20cm^2\)

Diện tích hình thoi MNPQ là :

               \( \displaystyle{{8 \times 5} \over 2}  = 20\left( {c{m^2}} \right)\)

Diện tích hình thoi EGHK là :

               \( \displaystyle{{6 \times 5} \over 2}  = 15\left( {c{m^2}} \right) < 20cm^2\) 

Vậy ta có kết quả như sau :

Bài 2

Viết vào ô trống : 

Hình thoi

(1)

(2)

(3)

Đường chéo

12cm

16dm

20m

Đường chéo

7cm

27dm

5m

Diện tích

 

 

 

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc : Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Hình thoi

(1)

(2)

(3)

Đường chéo

12cm

16dm

20m

Đường chéo

7cm

27dm

5m

Diện tích

42cm2

216dm2

50m2

Bài 3

Một mảnh bìa hình thoi có độ dài đường chéo là 10cm và 24cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích của mảnh bìa ta lấy tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Diện tích của mảnh bìa là:

             \(\displaystyle {{10 \times 24} \over 2} = 120\;(cm^2)\)

                             Đáp số: \(120cm^2.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 135 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58, 59 VBT toán 4 bài 135 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 136 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 60, 61 VBT toán 4 bài 136 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 133 : Hình thoi

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56, 57 VBT toán 4 bài 133 : Hình thoi với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 132 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 VBT toán 4 bài 132 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 131 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 VBT toán 4 bài 131 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close