Bài 94 : Diện tích hình bình hành

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12, 13 VBT toán 4 bài 94 : Diện tích hình bình hành với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình có diện tích bé hơn 20cm:

Phương pháp giải:

- Tính diện tích các hình rồi so sánh kết quả với 20cm.

- Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

                             S = a × h

(S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành).

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình bình hành thứ nhất là : 

              8 × 3 = 24 (cm2)

Diện tích hình bình hành thứ hai là : 

              3 × 7 = 21 (cm2)

Diện tích hình bình hành thứ ba là : 

              4 × 4 = 16 (cm2)

Ta có : 16cm < 20cm2. Vậy ta có kết quả như sau : 

Bài 2

Viết tiếp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

                             S = a × h

(S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành).

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 7cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Phương pháp giải:

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Diện tích mảnh bìa hình bình hành là:

14 × 7 = 98 (cm2)

       Đáp số: 98cm2.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài